Frispel

sedan 2001

LPA Open 2024, 26-28 april - 300% TGP - Now 120 players

JANI

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1478
  • Visa profil
 • Stad: Åkarp
ENGLISH VERSION BELOW

************************************* INCREASED NUMBER OF PLAYERS TO 120 *************************************

Hej alla,

Till våren den 26-28/4 bjuder vi in till 13:e upplagan av LPA Open som är en matchspelstävling i Pinburgh-style. Den kommer vara Sveriges kvaltävling till ECS-slutspelet och en del av Stern Pro Circuit och ge totalt 300% TGP. Detta innebär att vi lånar gubbarnas lokal, som vi delar ingång med, och gör det till en ännu större tävling med 100+ deltagare. Förutom större ytor blir det fler toaletter och soffhäng. Anmälan öppnar i denna tråd onsdagen den 31/1 (mer info om anmälning nedan).

Tävlingsupplägget är både matchspelskval och slutspel i verklig Pinburgh-style, dvs 4-mannagrupper med spel från olika tidsepoker, med kval på lördagen och slutspel på söndagen (se nästa inlägg för mer detaljer om tävlingsformatet).


HIGHLIGHTS:

- Sveriges kvaltävling för ECS-slutspelet och del av Stern Pro Circuit.

- Sju rundor i kvalet, totalt 21 matcher.

- De tre maskinerna i en kvalrunda kommer vara från olika tidsepoker, nämligen Stern (2007-), Bally/Williams (1991-) och Classics (1978-81).

- 24 personer till slutspel, placering 1-8 får en gräddfil.

- Slutspelet kommer vara 4-mannagrupper. Varje omgång avgörs på en maskinbank bestående av tre spel: ett Stern, ett Bally/Williams och ett Classics. Två spelare vidare till nästa omgång.

- Både kval och slutspel genom Next matchplay events.


Vi kommer införa prispengar men vill inte att det påverkar storleken på anmälningsavgiften så det kommer bli i form av en helt frivillig ”sidopott” där LPA även går in och sponsrar en del av summan. Inget är helt bestämt ännu men skulle kunna se ut så här. 100 kr att vara med och LPA lägger till 50% av prispottens totala värde. Fler detaljer kommer
när det börjar närma sig tävling.

Även i år kommer vi ha flippergolf som sidotävling där drop-in kvalet börjar redan kl. 15 på fredagen. Helgen inleds med en månadstävling på fredagen. Det kommer en separat tråd om detta med föranmälan.


SAMMANFATTNING:

LPA Open 27-28 april, TGP 300%.
LPA PinGolf 26-28 april, TGP 120%.
LPA Månadstävling 26 april, TGP 112%

Var: LPA - Vårvädersvägen 4i Lund. Endast ca 35 minuter med tåg från Köpenhamns flygplats och nu med en helt ny pendeltågstation (Klostergården) ett stenkast från LPA.

Startavgift: 550 kr

Max antal deltagare: 120

Kontakt: jananders66@gmail.com


FREDAG

Dörrarna öppnas kl. 15.

LPA Månadstävling (startavgift 200 kr och betalas på plats)
18-24

Kval LPA PinGolf (drop-in)
15-24


LÖRDAG

Dörrarna öppnas kl 09:00.

Kval LPA Open
10:00 – 10:15 Anmälan (att du är på plats)
10:15 – 10:30 Tävlingsgenomgång
10:30 – 16:00 Spelpass #1-4
16:00 – 17:30 Matpaus
17:30 – 22:00 Spelpass #5-7
22:00 - Eventuellt särspel

Kval LPA PinGolf
09:00 – 10:00
16:00 – 17:30
21:30 - 24


SÖNDAG

08:30- Dörrarna öppnas

Slutspel LPA Open/PinGolf
08:45 – 10:15 Runda 1 LPA Open
10:15 – 11:45 Runda 2 LPA Open
11:45 – 12:45 Runda 1 PinGolf
12:45 – 14:00 Runda 2 PinGolf
14:00 - 19::30 Semifinal/Final LPA Open och PinGolf
19:30 - 20:00 Reservtid/prisutdelning

Kval LPA PinGolf
08:30 – 11:30

Det är tre fixa tider som gäller under söndagens slutspel.

08:30 Check-in LPA Open plats 9-24
10:00 Check-in LPA Open plats 1-8
11:45 Check-in LPA PinGolf

OBS! övriga matcher, dvs respektive semifinal kan komma igång före utsatt tid beroende på vilka spelare som är kvar i slutspelen.


ANMÄLAN - Öppnar här den 31/1 kl. 18

Anmälan öppnar i denna tråd onsdagen den 31/1 kl.18. Skriv tag, namn och IFPA nr. Du måste betala startavgiften i förväg för att garanteras plats i tävlingen. När betalningen erhållits kommer det stå "PAID" efter namnet i anmälningslistan. OBS! Gäller även personer på ev. reservlista. Givetvis återbetalar vi avgiften om du inte får en plats i tävlingen.

Betala senast 29/3 via Swish till 123 194 09 80 eller Handelsbanken, clearingnr. 6759 kontonr. 459 968 688, betalningsmottagare Lund Pinball Academy AB (glöm ej ange tag). Ni som bor utanför Sverige kan betala via Internationell banköverföring till Lund Pinball Academy AB, c/o Nilsson, Apelvägen 4, 23253 Åkarp, Sweden, BIC: HANDSESS, IBAN: SE18 6000 0000 0004 5996 8688. En anmälan utan betalning kommer efter detta datum att flyttas till en ev. reservlista och ersättas av deltagare på reservlistan som har betalt. Ingen återbetalning vid återbud efter den 29/3.

Välkomna!

Lund Pinball Academy (LPA)


Hi all,

We are happy to invite you to the 13th edition of LPA Open which is a group matchplay tournament in “Pinburgh style”. It takes place April 26-28 2024 and will be Swedens qualifying tournament for the ECS-playoff and a part of Stern Pro Circuit with a 300% TGP. Both qualification and playoff are group matchplay with machines from different eras (see below for tournament details). The registration opens in this thread 31 January at 6 pm (see below). There will be a warm-up tournament on Friday night. Registration in separate thread (drop-in accepted). Payment at site and no player limit.

HIGHLIGHTS:

- Swedens qualification tournament for the ECS playoff and a Stern Pro Circuit event.

- Qualification seven rounds of 4-player matches, 3 games/round.

- The three games played in each round are from different era, Stern (2007-), Bally/Williams (1991-) and Classics (1978-81).

- 24 players to playoff where position 1-8 receive a bye.

- Playoff with 4-player groups. Each round is played on a machine bank containing one modern Stern game, one Bally/Williams 90s game and one Classics game. Best two players advance to the next round.

- Both qualification and playoff through Next matchplay events.

- Side tournament is Pin-Golf in Pin-Master style.
- The weekend starts off with a warmup tournament on Friday night. More details will come in a separate thread with preregistration.


SUMMARY TOURNAMENTS

LPA Open 27-28 April, TGP 300%.
LPA PinGolf 26-28 April, TGP 120%.
LPA warmup tournament 26 April, TGP 112%


Where: Lund Pinball Academy (LPA) - Vårvädersvägen 4i, Lund, Sweden. The city of Lund is located only 35 minutes by train from Copenhagen airport.

Registration fee: 50€ (includes LPA Open and LPA PinGolf)

Max number of players: 120

Contact: jananders66@gmail.com


TIME SCHEDULE

Friday (26/4)

Door opens 3 pm

LPA Warmup tournament (fee 20€ pay at site)
6-12 pm

Qualification LPA PinGolf (drop-in)
3-12 pm


Saturday (27/4)

Door opens 9 am

Qualification LPA Open
10:00 – 10:15 Registration (that you are present)
10:15 – 10:30 Tournament information
10:30 – 16:00 Round #1-4
16:00 – 17:30 Food break
17:30 – 22:00 Round #5-7
22:00 – Tiebreaker if needed

Qualification LPA PinGolf
09:00 – 10:00
16:00 – 17:30
21:30 - 24


Sunday (28/4)

08:30- Door opens

Playoff LPA Open/PinGolf
08:45 – 10:15 Round 1 LPA Open
10:15 – 11:45 Round 2 LPA Open
11:45 – 12:45 Round 1 PinGolf
12:45 – 14:00 Round 2 PinGolf
14:00 - 19:30  Semi-final/Final LPA Open and PinGolf
19:30 - 20:00 Spare time/Prize cermony

Qualification LPA PinGolf
08:30 – 11:30

There are three fixed time points for the Sunday playoffs

08:30 Check-in LPA Open position #9-24
10:00 Check-in LPA Open position #1-8
11:45 Check-in LPA PinGolfREGISTRATION – Opens in this thread January 31th at 06:00 pm (CET).

Registration opens in this thread January 31th at 06:00 pm. Write your tag, name and IFPA ID. You must pay the registration fee in advance to secure your spot in the tournament. When we have received the payment, your name will be followed by “PAID”. Note! Players on the waiting list must also pay the fee in advance to have a chance to get a spot in the tournament (of course we make a refund if there is no spot available).


PAYMENT

Pay no later than 29 March via international bank transfer to Lund Pinball Academy AB, c/o Nilsson, Apelvägen 4, 23253 Åkarp, Sweden, BIC: HANDSESS, IBAN: SE18 6000 0000 0004 5996 8688. State your tag, name and IFPA ID. After 29 March a player who has not paid will be replaced with a player from the waiting list who has paid. No refund after 29/3.


If you have any questions, please contact us at jananders66@gmail.com.


Welcome!

Lund Pinball Academy (LPA)


« Senast ändrad: februari 08, 2024, 18:20:57 av JANI »


JANI

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1478
  • Visa profil
 • Stad: Åkarp
ENGLISH VERSION BELOW

SPELSYSTEM - LPA Open

KVAL
Kvalet blir matchspel (via Matchplay) där de tävlande delas in i 30 stycken 4-mannargrupper inför varje spelpass. Inför spelpass #1 seedas spelarna utifrån IFPA-rankingen. Varje grupp spelar en match på tre olika spel, ett Stern, ett Bally/Williams samt ett Classics. Högst ranking väljer startordning på första spelet. På spel två och tre väljer den som var sämst på föregående spel först. Varje besegrad motståndare ger 1 poäng. Kommer man 1:a på ett spel får man således 3 poäng och sistaplatsen ger följaktligen 0 poäng. Detta innebär att man max kan få 9 poäng på ett spelpass. Eventuellt kan det bli en eller flera 3-mannargrupper (då fördelar sig poängen i varje match 3, 1,5 och 0).

Under lördagen kommer 7 spelpass att spelas vilket innebär 21 matcher för alla deltagare. De 24 bästa, dvs de med flest antal vinster (poäng) går vidare till söndagens slutspel där placering 1-8 får en gräddfil. Vid behov kommer lördagens kval att avslutas med särspel för att avgöra slutspelsplatser och gräddfil vid lika poäng. Vid återbud till slutspelet efter detta kommer platser fyllas på utifrån resultatet i Matchplay event (oavsett om lika poäng).


SLUTSPEL
No show av en spelare vid check-in till slutspelet resulterar i att vi fyller på från plats 25 utifrån resultatet i Matchplay där ingen hänsyn tas gällande lika antal poäng. Söndagens slutspel kommer ske i 4-mannagrupper med samma upplägg som i kvalet, dvs spelen kommer vara ett (1) Stern, ett (1) Bally/Williams och ett (1) Classics. Maskinerna kommer vara indelade i minst åtta banker (med Stern, B/W och Classics i varje). Spelaren med högst kvalrank i gruppen väljer maskinbank (utifrån lediga). Dock får en spelare inte välja samma bank två gånger. På första spelet väljer seed 2 startordning först, sen seed 3, 4 och sist seed 1 som fick välja maskinbank. På spel nr 2 och 3 är startordningen slutpositionen på föregående spel. Poängen är 3, 2, 1 och 0 och de två bästa går vidare till nästa omgång. Vid lika poäng om avancemang blir det särspel på ett lottat spel från en av bankerna som inte användes i den omgången. Är det lika poäng mellan 1:an och 2.an (som båda går vidare) avgör kvalranken placeringen. Vid lika poäng mellan 3:an och 4:an (som båda är utslagna) avgörs placeringen genom särspel.


KVALSPEL - STERN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reservspel:

KVALSPEL – BALLY/WILLIAMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reservspel:

KVALSPEL – CLASSICS (5 kulor)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reservspel:

MASKINBANKER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.SPELSYSTEM LPA PinGolf

Flippergolf på tolv stycken hål. Kvalet och slutspel är PinGolf i Pin-Master style. I korthet innebär det att en maskin är satt till fem kulor med en målpoäng. Det antal slag (kulor) man når poängen på får man (1-5 slag). Om man inte når den så får man 6-10 slag beroende på hur högt man lyckas komma i ett poängintervall (på ca 20%). Kval från kl 17 på fredagen till kl. 11:30 på söndagen. De 16 bästa (minst antal slag) går till slutspel. Vid lika antal slag för avancemang till slutspel kommer det bli särspel på ett lottat spel, dvs resultatlistan i Matchplay gäller inte för lika poäng runt cutten.

Slutspelet är 4-mannagrupper på tre förlottade golfhål med samma spelsystem som under kvalet. De två bästa från varje grupp avancerar till nästa omgång. Vid samma totala antal "slag" för två eller fler tävlande avgörs placeringen för avancemang genom särspel på lottat spel. Är det lika poäng mellan 1:an och 2.an (som båda går vidare) avgör kvalranken placeringen. Är det lika poäng mellan de utslagna blir det särspel.  Placeringen för de utslagna i respektive omgång blir delad plats med motsvarande placering i andra grupper.

Hål# - Maskin - Target score
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.TOURNAMENT FORMAT - LPA Open

QUALIFICATION
The qualification is seven rounds of group matchplay, three games (Stern, Bally/Williams 90s/Classics) per round, with player pairing tiered Swiss. Seeding for round one is IFPA ranking. Players with highest seed choose start order on the first game. On subsequent game, player ended up last on previous game pick position first. Scoring is 3, 2, 1 and 0 points. In case of 3-player matches the scoring is 3, 1.5 and 0.

During Saturday there will be seven rounds with a food break. The top 24 players advance to Sunday playoff where position 1-8 receives a bye. Important, players with the same points around the cut for playoff and bye will play a tiebreaker match directly after round seven meaning that the position in Matchplay is not valid for playoff. If there is any cancellation thereafter to participate in the playoff spots will be filled up according to the standings in Next Matchplay.


PLAYOFF
If a player does not show up at Sunday morning 08:30 check-in he or she is replaced with a player according to standings on Matchplay event. Playoff is also a group matchplay where each round consists of 3 games, each one from a different era. Games are divided into machine banks and the player with highest seed will pick the machine bank to play on from the available machine banks. However, a player is not allowed to choose the same machine bank twice. On the first game seed 2 choose position first followed by seed no. 3, 4 and 1. The start position on the following game is the finish position of the previous game. Points awarded are 3, 2, 1 and 0 and the best two players advance to the next round. A tie for advancement is broken by playing a random game (from a machine bank not in use).


QUALIFYING GAMES - STERN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spare game:

QUALIFYING GAMES – BALLY/WILLIAMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spare game:

QUALIFYING GAMES – CLASSICS (5 balls)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Spare game:

MACHINE BANKS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


TOURNAMENT FORMAT - LPA PinGolf

PinGolf on a twelve-hole golf course. Both qualification and playoff are PinGolf in Pin-Master style. Each game is set to five balls with a target score. The 16 best players advance to playoff. A tie for making it to playoff is broken with a match on a random game (Matchplay standing is not valid around the cut line). Qualification is from 3 pm Friday to 11:30 am Sunday.
Playoffs are performed in groups of four on three random games. The best two players advance to the next round and a tie is broken with a match on a random game. A tiebreaker match is played if eliminated players have the same score. In the final standing of the tournament, it will be a tie between players with the same position in corresponding groups.
 

Hole# - Game - Target score
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
« Senast ändrad: februari 09, 2024, 08:19:15 av JANI »


JANI

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1478
  • Visa profil
 • Stad: Åkarp
REGISTERED PLAYERS
1. JAN. Jan Anders Nilsson - PAID
2. PQ, Pontus Qvafordh - PAID
3. MJ, Mattias Jeppsson - PAID
4. PAT, Patrik Nilsson - PAID
5. MAT, Mattias Nilsson - PAID
6. THO ,Thomas Näslund, 53028
7 FRE, Fredrik Löwgren, 4327
8. VIG, Viggo Löwgren, 16004
9. FYP, Andreas Ekelund, 15915 - PAID
10.DDH, David Dahl-Hansson, 7309 - PAID
11.KKH, Karyn Kiser, 8677 - PAID
12.CDG, Daniel Gustafsson, 98626 - PAID
13.ESK, Eskil Österberg, 374
14.ED, Emil ED Dreiborg, 42532 - PAID
15.MCR, Mats Runsten,13 - PAID
16.INK, Christian Holmsten, 882
17.PIN, Pia Nokkanen, 46568
18.PML, Mikael Lindström, 55708
19.OSO, Mattias Häggström Gerdt, 111956 - PAID
20.Johannes Ostermeier, 6922
21.Jürgen Ostermeier, 5106
22.AVD, Arvid Flygare, 49549
23.JOH, Johan Flygare, 48426
24.MYG, Mats Grehn, 1858 - PAID
25.COP, Thomas Mästerman, 392 - PAID
26.RIL, Jonas Heide, 21936 - PAID
27.LTD, Lars Djerf, 92294 - PAID
28.ELD, Joakim Sjöblom, 48158 - PAID
29.J M, Johnny Mårtensson, 46471
30.STO, Mikael Stockhaus, 42329
31.P A, Peter Andersen, 21932
32.DKJ, Dennis Kjær Jensen, 102523 - PAID
33.ADK, Adrian Darwin Kjær, 111218 - PAID
34.OG, Oscar Gorajewski, 23377
35.4L3, Alexandra Lüssi, 102077 - PAID
36.CAP, Yves Capaul, 92931 - PAID
37.PFJ, Paul Jongma, 36 - PAID
38.D K, Dirk Klaver, 19 - PAID
39.LAU, Robert Lau, 16694
40.PUD, Patrik Andersson, 1919 - PAID
41.NON, Kristoffer Pålsson, 88294
42.LOP, Linus Persson, 734
43.YOO, Helena Walter, 103
44.AJH, Adam Higgins, 1456
45.HIL, Markus Hiltunen, 48761
46.HEL, Helma Wierda
47.VJM, Veronica Mazurkiewicz, 46313 - PAID
48.WAL, Johan Wallin, 95084 - PAID
49.AMY, Amy Ziegenhagen, 59999 - PAID
50.REY, Fredrik Malmqvist, 41 - PAID
51.ABL, Martin Abelsson, 85584 - PAID
52.R C, Arsi Rosengren, 50047
53.BLA, Christian Balac, 221
54.KGB, Karl Broström, 21
55.ACE, Anders Carlsson, 123
56.FRA, Peter Franck - PAID
57.MAL, Martin Larsson, 7062 - PAID
58.KRO, Anders Kronström, 90538 - PAID
59.ZTT, Søren Worre, 8810
60.MMA, Morgan Andersson, 32861
61.TIK, Niklas Gyllenstierna, 90533
62.HDA, Henrik Dartoft
63.FRE, Fredrik Kaloinen, 39834 - PAID
64.TMM, Tony Möllerström, 48415
65.NIK, Niklas Pinzke, 108759 - PAID
66.JIM, Jimmy Mitra, 38172
67.GIN, Gene Aw, 84135
68.KIM, Kim G. Hansen, 21430 - PAID
69.STI, Martin Arenlind, 32900 - PAID
70.JBW, Jakob Bonne Weisbjerg, 21935
71.MBW, Marcus Bonne Weisbjerg, 72838
72.JES, John Sagerholm,19462
73.HEL, Anders Helboe Poulsen, 82791 - PAID
74.OZG, Özger Kocdemir, 69189
75.APE, Solfrid Nordmark, 74163
76.AFX, Johan Lööv, 9041 - PAID
77.MAR, Markus Virtanen,
78.JIV, Juha Viitanen, 33553
79.T V,Tomi Virtanen,
80.OJO, Jerker Ottosson, 57233
81.ELK, Mads Kristensen, 4378
82.MRC, Marco Suvanto, 1152
83.T K, Theodor Kristensen, 47644
84.LUU, Luukas Marttinen, 22542
85.MRA, Mika Marttinen,14909
86.HUG, Hugo Kullberg, 33103
87.ROK, Robin Kullberg, 21207
88.LAJ, LarsØrskov Jensen, 137
89.DMP, Daniel Petersson, 47124
90.TOK, Tobias Kummel
91.EDI, Edvard Kummel
92.KBK, Karin Kummel
93.ROB, Robert Blomgren
94.Denis Ritter, 39781
95.Hugo Ritter, 59897
96.OSC, Oscar Sundahl
97.LTZ, Magnus Lorentzon, 56545 - PAID
98.MIR,  Mirko  Lundén, 14525
99.MUH, Mats Holmqvist, 1869 - PAID
100.FSN, Filip Snell, 80303
101.STS, Thomas Sjöberg, 88802
102.ELL, Peter Karlsson, 1950 - PAID
103.JET, Edvin Thungren, 66445
104.BUD, Hans Andersson, 877 - PAID
105.CFW, Claes Wikner, 1864 - PAID
106.RYO, Jiro Suvanto, 52113
107.HBK, Jonas Valström - PAID
108.ROK, Roger Karlsson, 65395
109.MSH, Marcus Hugosson
110.Izabelle Hugosson
111.LEL, Reidar Spets, 25
112.CMP, Craig Pullen, 9560 - PAID
113.MEN, Johan Karlsson, 38166
114.S J, Stefan Jönsson, 86090 - PAID
115.Wilfred Johnsen, 94099 - PAID
116.Robert Johnsen, 106887 - PAID
117.GTO, Michael Nilsson, 6442
118.JIT, Aron Singh, 56537
119.DMS, Dan Söderholm, 63827
120.PER, Pär Israelsson, 4436

WAITING LIST
1. JOS, Joshua Iles, 66915
2. JEM, Jeremy Dorling, 5856 - PAID
3. ABE, Julian Falhof, 20042 - PAID
4. DOC, Janus Falhof, 19246 - PAID
5. LMO, Magnus Olsson, 86082
6. IAN, Ian Hawkesworth, 65241
7. CEL, Daniele Acciari
8. JLR, Julian Legind, 77409 - PAID
9.KIM, Kim Green
10.BOM, Bo Mertins
11.P B, Peter Berntsson, 24057
12.C, Casper Sorensen, 69605
13.EP, Erik Persson, 74361
14.HP, Henrik Persson, 58933
15.KIM, Kim Larsson, 82446
16.AFA, Andrew Adler, 102525 - PAID
17.ANS, Andreas Säisä, 105253
18.JFR, Johannes Falk Renström, 84219
19.Kurt Louwie, 69819
20.HLJ, Henrik Johansson, 44033
21.HHJ, Henrik Hjalmarsson, 50127
22.TOP, Kjetil Bauer Seeberg, 32081
23.VPL, Victor Stulemeijer, 11488
24.Carl Borgentun, 721
25.Daniel Borgentun, 12491
26.Giovanni Parisella, 91157
27.HER, Herve Pierru, 31163 - PAID
28.TS, Thomas Svensson, 68068
« Senast ändrad: Idag kl. 14:33:54 av JANI »


JANI

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1478
  • Visa profil
 • Stad: Åkarp
Bara tillbaka till första sidan. Anmälan öppnar 31/1.


JANI

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1478
  • Visa profil
 • Stad: Åkarp
Då är det bara en vecka kvar till anmälan öppnar.

Registration opens in one week.
« Senast ändrad: januari 24, 2024, 09:00:01 av JANI »


JANI

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1478
  • Visa profil
 • Stad: Åkarp

Silverminken

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Visa profil
 • Stad: Kristianstad

Fredrik

 • Full Member
 • ***
  • Antal inlägg: 200
  • Visa profil
 • Stad: Furulund
FRE Fredrik Löwgren 4327
VIG Viggo Löwgren 16004
FYP Andreas Ekelund 15915


DDH

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1078
  • Visa profil
 • Stad: Götet

daggeg

 • Newbie
 • *
  • Antal inlägg: 28
  • Visa profil
 • Stad: HÄGERSTEN

TheRealEdDK

 • Full Member
 • ***
  • Antal inlägg: 102
  • Visa profil
 • Stad: Copenhagen

MCR

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 2212
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm

INK

 • Donator Silver
 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 12123
  • Visa profil
 • Stad: Borås
INK, Christian Holmsten, 882
PIN, Pia Nokkanen, 46568
« Senast ändrad: februari 01, 2024, 00:21:17 av INK »


PML

 • Full Member
 • ***
  • Antal inlägg: 113
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm

anosou

 • Newbie
 • *
  • Antal inlägg: 3
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm

Tags: