Frispel

sedan 2001

LI : s tolkning av slutet sällskap

slim

 • Full Member
 • ***
  • Antal inlägg: 207
  • Visa profil
 • Stad: älvkarleby
har talat med LI om begreppet "slutet sällskap" utan att få nåt logiskt svar

kommer att sätta igång i liten skala under mars som utställare, men undrar lite om utställningsplatsen är sk slutet sällskap ?
har nån god erfarenhet av detta .
 privat fest ?
 firma / företagsfest med både kända och okända besökare ?
skulle kanske varit på det där mötet imorron,  ; )


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Tillstånd behövs för - i princip - all slags uppställning av förströelsespel, se 1 § i Lagen om anordnande av visst automatspel:

1 § Denna lag tillämpas på sådana spel på mekaniska eller elektroniska
spelautomater som anordnas för allmänheten eller som i annat fall
anordnas i förvärvssyfte och som inte ger vinst eller endast ger vinst
i form av frispel på automaten. Lagen skall tillämpas också på
uppställning av automater av detta slag i lokaler eller på platser
till vilka allmänheten har tillträde.

Lokaler eller platser till vilka tillträdet är begränsat genom
krav på
inbjudan, medlemskap i viss förening eller annat villkor skall utan
hinder härav vid tillämpningen av första stycket anses som lokaler eller
platser till vilka allmänheten har tillträde, om de med hänsyn till
omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor under vilka
tillträde lämnas eller andra liknande omständigheter är att jämställa
med sådana lokaler eller platser.

______________________


Flipperspel i firmalokaler (t.ex. hos advokat- och reklambyråer, som haft en förkärlek till egna flipperspel...), i utrymmen där allmänheten inte har tillträde, behöver inte tillstånd. För det fall att vem som helst kan slinka in och spela behövs dock tillstånd; om man ska vara riktigt formell i lagens mening.

Förströelsespel i föreningslokaler kräver i regel tillstånd; i vart fall har det meddelats fällande domar, för det fall spel funnits i föreningslokaler, utan tillstånd.

En rolig detalj är att Lotteriinspektionen i ett annat sammanhang bedömt att ett fängelse inte är ett slutet sällskap; eftersom de som sitter inne saknar inbördes gemenskap. Ett flipperspel i ett fängelse torde således erfordra tillstånd.

Ungdomsgårdar med krav på medlemskort har vid tidigare prövningar ansetts vara miljöer, där tillstånd erfordras. Trots att det i regel har varit kommunen själv, som "ägt" lokalen.

På 1980-talet bedömdes att en databutik som lät presumtiva kunder spela VIC 20 (!) i 15 minuter för 10 kr erfordrade tillstånd för förströelsespel; trots att det anfördes att "avgiften" bara var till för att inte vem som helst skulle lira VIC 20.

För tillfälliga arrangemang (högst någon dag) har i regel inte tillstånd krävts; och givetvis inte heller för förströelsespel i rent privata miljöer såsom privata bostäder.

Bästa idén torde vara att du kontaktar LI (Lotteriinspektionen) igen, och mer konkret beskriver en aktuell plats; och frågar om hur de ser på den platsen. LI:s handläggare är lättsamma och trevliga att tala med, men det är klart att det kan vara lite svårt för dem såhär i början; nu när de precis har tagit över tillståndsprövningen från landets kommuner.

Men, som sagt var: kontakta LI igen och resonera mer utförligt, det är nog det bästa rådet, utifrån dina funderingar.
« Senast ändrad: februari 09, 2005, 23:50:59 av Linde »


slim

 • Full Member
 • ***
  • Antal inlägg: 207
  • Visa profil
 • Stad: älvkarleby
tack för hjälpen. jag har laddat ned reglerna fråm LIs hemsida, men det är ju tolkningarna som är det avgörande. VIC 20 - vilka minnen


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
På dagens möte med LI tänkte jag på slim:s funderingar, och frågade hur LI ser på tillfällig uppställning av flipperspel:

Lagen medger en uppställning av förströelsespel (t.ex. flipper) utan tillstånd, i samband med en offentlig tillställning av tillfällig karaktär.

Hultsfredsfestivalen (ca en vecka som längsta tid) gavs som exempel från LI, på vad som är OK "tidsmässigt", utifrån deras bedömning.

Firma/företagsfester synes med andra ord godtas... men, som sagt var: stäm gärna av med LI innan, det är alltid bäst att föra dialog och fråga.

Med tiden kommer säkert en enhetlig praxis att utarbetas, även på detta område.

...och den som ändå hade sparat VIC 20:n, en bandare & lite kassetter...
« Senast ändrad: februari 11, 2005, 04:15:24 av Linde »


slim

 • Full Member
 • ***
  • Antal inlägg: 207
  • Visa profil
 • Stad: älvkarleby
jag kommer att ställa ett antal / verklighetsbaserade frågor  kring detta till LI och publicera svaren här. kan vara bra att ha som officiell referens , för visst skall vi behålla övertaget över systemet .. he he


Tags: