Frispel

sedan 2001

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Linde

Sidor: 1 2 3 ... 26
1
Övrigt / Spelhärva uppnystad av polisen
« skrivet: april 08, 2013, 02:10:17 »
MS... jag är väl tyvärr inte den första, som finner anledning att säga:

tråkigt att tonläget ibland är allt annat än vänligt här på SFS.

Efter inlägg med svar på Sonars fråga fick jag genast flera mejl med frågor:

om Game over och liknande insatser även träffat lotteriet Vinstdraget.

Ett tillägg om att Vinstdraget har vunnit acceptens kändes därför rimligt.

Att det kan uppfattas som marknadsföring på SFS är väl långsökt?

Jag har svårt att se hur läsare på ett flipper forum lockas av lotteri koncept.

...och ja P Q: det behövdes långa inlagor för att få rätt om Vinstdraget:
 
dock aldrig lika långa som AB Svenska Spels skrivelser :-)

Jag respekterar MS uppfattning om att mitt inlägg inte är av intresse på SFS. För det är väl det som MS menar? att en sådan uppfattning inte kan skrivas rakt ut, utan istället formuleras sarkastiskt, förstår jag dock inte.

Är det verkligen svårt att skriva med ett vänligt tonläge?

Ha det bra, MS och P Q / tack för synpunkter.

2
Övrigt / Lurig anons
« skrivet: april 06, 2013, 21:08:45 »
Tack Janne 6304!

No hard feelings och jag är tacksam för ditt justa klargörande.

Vi hörs och ses: bra med SFS där det mesta kan redas ut.

Trevlig helg till alla på SFS.

3
Övrigt / Spelhärva uppnystad av polisen
« skrivet: april 06, 2013, 20:39:29 »
Tack och lov ingen som helst känd koppling till flipperspel.

Först och främst: varning för ett mycket långt inlägg :-)

Högsta domstolen har tidigare fastställt, att ett spel i form av s.k. Frukt- och pokerspel över internet (i automatspelsliknande kabinett) är automatspel.

Den typen av spel förekommer inom razzior som Game over.

Efter hd:s dom - som av det stora flertalet aktörer betraktades som Game over för sådan slags spelverksamhet - har dock ett mindre antal aktörer försökt att "runda" avgörandet i hd.

Detta främst genom att hävda att just deras utrustningar inte är konstruerade på ett sätt som gör att de omfattas av hd:s prejudikat.

Detta har dock inte alls  imponerat på rättsvårdande myndigheter som därför samlat sig till gemensamma aktioner.

Flera omfattande tillslag har förekommit och fler lär vänta i hela landet:

mot spel om pengar på sådant som bedömts utgöra spelautomater.

Flipperspel (även om mot förmodan tillstånd saknas vilket jag bedömer som ytterst sällsynt) hör inte till den typ av spel som nu är i skottgluggen.

Jag har aldrig någonsin haft med spel över internet att göra eftersom jag redan på tidigt stadium drog slutsatsen att koncept med "automatspel över internet" inte är juridiskt hållbart.

Däremot finner jag inget  skäl att kritisera aktörer som haft en tro och kämpat för att få sin rätt fastställd.

Den enda synpunkt jag har, är att jag själv vid skapande av nya koncept för lotteri och spel föredragit att inleda med rättslig prövning: och först efter ok i domstol igångsatt en därmed fastställd laglig verksamhet.

Jag är väl medveten om att det finns synpunkter om att allt som utgör försök till nyskapande inom spelsektorn är att betrakta som sökande efter kryphål.

Den som har en sådan inställning bör dock ha i åtanke att det statliga spelföretaget AB Svenska Spel agerar på precis samma sätt:

d.v.s. försöker finna möjlighet att utveckla nya spel och spelsätt, inom ramen för gällande lagstiftning.

Häromåret marknadsförde AB Svenska Spel sitt kasino och dess pokerspel i TV5 på sådant otillbörligt sätt att till sist regeringen fann skäl att sätta ned foten.

I ett beslut meddelade regeringen därför ett skarpt formulerat direktiv:

"om AB Svenska Spel inte har samma uppfattning som den statliga Lotteriinspektionen (LI) är det LI:s uppfattning som äger företräde".

Detta efter att AB Svenska Spel kort och gott struntade i den uppfattning som var framlagd av LI som grund för att s.k. aggressiv marknadsföring skulle upphöra.

När ett statligt spelföretag i klartext säger att tillsynsmyndighetens uppfattning inte är vatten värd - och hänvisar till att LI misstolkar gällande rätt - är det väl uppenbart att även privata aktörer anser sig ha rätt att ifrågasätta LI?

Detta när sakkunniga inom lotteri lag (precis som i fallet med marknadsföring av kasino och pokerspel i tv) bestämt hävdar att LI faktiskt missförstått lagen.

Det faktum att regeringen till sist såg sig tvungen att i klartext förklara för statligt spelföretag att LI:s uppfattning äger företräde betraktas som en unikt sällsynt tillrättavisning: är det således underligt att även privata aktörer "utmanat"?

Faktum är emellertid att vi är många som har förståelse för att inte ens det statliga spelföretaget utan vidare godtagit LI:s uppfattning. Detta eftersom LI (gång efter gång) beslutat på sätt som senare blivit underkänt i domstol.

Jag förstår om det låter märkligt att på det här sättet påstå att LI inte alltid känner lotteri lagen bäst. Den som tvivlar på det jag säger är hjärtligt välkommen att få studera mitt arkiv av domar från förvaltningsrätt m.fl. domstolar.

Jag var (personligen tillsammans med en god vän) under 1990-talet ombud i mål angående automatspel i sammanlagt över etthundra mål, där LI var motpart.

Vi förlorade 1 (ett!) mål och vann samtliga resterande över etthundra mål.

Alla dessa avgöranden i bl.a. Länsrätt (idag förvaltningsrätt) finns således kvar om eventuella tvivel om det jag här berättar föreligger.

Till saken hör att det enda mål som vi förlorade utgjordes av det mål där vi (som ombud för spelföretag) hade rekommenderat återkallande, av överklagandet.

Spelföretaget som ägde målet (det gällde fråga om rätt att även få ställa upp en spelautomat utomhus under skärmtak utanför ett gatukök i Stockholm: vi som sökandes ombud bedömde att en sådan placering var mindre lämplig med innebörden att LI haft fog för att avslå ansökan) lyssnade inte på oss.

Vi avböjde därför från att argumentera vidare i det målet.

Eftersom vi redan vid mottagandet av uppdrag som ombud upprättat fullmakt i domstol kom vi formellt att kvarstå som ombud när dom meddelades:

trots att spelföretaget själv fört målet.

Med facit i hand borde vi frånträtt som ombud.

Vi utgick dock från att företaget skulle följa vårt råd att återta överklagandet och trodde inte att "omöjligt och lagstridigt mål" skulle drivas vidare utan vår medverkan (och mot vår uppmaning att återkalla).

Det är såklart lite surt att det kom framstod som att vi förlorade ett mål. I annat fall hade det stått 0 - +100 mellan LI och oss på den tiden.

Efter den upplevelsen upprättade vi aldrig mer en fullmakt, innan vi själva hade läst ärendeakten. För att på så sätt alltid få en egen uppfattning om ärendet.

Nu känns det som att jag kommer ur spår när det gäller att ge ett svar till Sonar.

Den enda möjliga länk till flipperspel som är tänkbar i Game over utgörs av att någon av de berörda spelföretagarna (bakåt i tiden) arbetat med utställning av flipperspel.

Det bör dock inte kunna skada ryktet för flipperspel.

Jag har för övrigt en god och regelbunden kontakt med både poliser och åklagare över hela landet. Efter att ha stått upp och försvarat lotterier och spel i många år uppstår med tiden en slags relation även till "motparten".

En del poliser och åklagare förhåller sig precis så neutrala som rättegångsbalken föreskriver, medan det också finns de som blundar för objektivitet.

De som inte betraktar sina mål som personliga vendettor, utan är objektiva, har ofta intresse av att även utanför en rättssal resonera om gällande rätt.

På så sätt har jag kommit att få ett ganska omfattande kontaktnät och ingen har någonsin omtalat flipper- eller arkadspel som något slags problem.

Tvärtom är åtskilliga åklagare som hört rykten om att LI (som det uppfattats oavsett om det är riktigt eller inte) stoppat internationell flippertävling öppet kritiska mot ett sådant agerade.

Fler än en åklagare har kommenterat med att sådant skapar ett löjets skimmer över lagstiftning om spel och lotterier. Jag instämmer.

Min avsikt är nu inte att påtala min egen förträfflighet :-)

Likväl kan jag inte låta bli att hänvisa till den senaste rättegången där jag deltog (Uppsala tingsrätt). Tingsrätten skrev i sina domskäl att "Ulf Linde framstår som mycket kunnig inom Lotterilagen".

Åtalet mot en restaurangägare ogillades efter mitt anförande i domstolen.

Anledningen till att jag tar upp detta är att jag (med åren) kommit att inse att det särskilt bland flipperälskare - vilket jag själv är - ofta finns en rädsla för att ett försvarande av lotteri och spel om pengar "är skadlig" för flipperspel.

Jag har svårt att se att en sådan koppling är självklar. Det finns en lotterilag här i Sverige som under vissa förutsättningar tillåter också annat än statligt spel om pengar. Därmed kan det inte gärna vara fel att anordna sådant spel.

När det är ett faktum att vi som bestämt oss för att efterleva lag har historik där det stått 1 - + 100 mellan LI och oss är det väl uppenbart att vi har lag på vår sida?

Åtskilliga - särskilt bland åklagare - har undrat varför LI fortsatt att driva över 100 processer i domstol när myndigheten förlorat gång på gång. Ett svar fick jag från tidigare avdelningschef vid LI som numera är pensionär.

Denna trevliga person (som jag till och från brukar äta middag med) har sagt:

därmed kan LI i sina rapporter till regeringen med fog begära ökade resurser och dessutom propagera för ändrad (skärpt) lagstiftning.

Jag är dessvärre övertygad om att sådan uppfattning är riktig. Det är annars minst sagt svårt att förklara varför LI stångat sin panna blodig, på sätt som ägt rum.

Det finns i och för sig förslag från LI som kan slå mycket hårt även mot vanliga flipperspel (som i praktiken per automatik ett extremt högt vite om ett spel är tillhandahållet för allmänheten när tillstånd/registrering behövs).

Risken är därmed uppenbar att ett oskyldigt flipper som t.ex. har kommit att vara utplacerat längre tid än vad som medges utan tillstånd/registrering (vid ett s.k. tillfälligt arrangemang) resulterar i en helt förödande straffavgift.

Det bör dock likväl finnas i åtanke att LI i grund och botten inte alls är ute efter förströelsespel (flipperspel och arkadspel). Det LI vill stoppa är spel på s.k. pokerautomater och liknande. För det vill LI ha tuffa redskap a'la vite.

Att LI ändå kom att blanda sig i om en flippertävling får nog främst betraktas som följden av diverse minst sagt olyckliga omständigheter, där bl.a konstig anmälan ingiven till JO utlyste akuta och mindre överlagda ställningstaganden hos LI.

Summa summarum:

Jag tror mig ha ganska god insikt om vilka personer som är föremål för åtgärd inom Game over. Det finns inget som talar för kopplingar till flipper. Annat än således (möjligen) tidigare operating av förströelsespel med tillstånd enligt konstens alla regler som saknar koppling till spel inom Game over.

Dessutom - om jag har rätt om vilka som ingripande ägt rum emot - är det inte alls fråga om bovar och banditer. Det är tvärtom företagare som likt AB Svenska Spel sannolikt uppfattat att de har fullt stöd i gällande rätt för sin verksamhet.

Det mest olyckliga - anser jag - är att man inte först tillsett att låta domstol pröva lagligheten. Ibland kan det dock vara svårt att uppnå en sådan prövning. Här i Sverige saknas nämligen en författningsdomstol som prövar lagstiftning.

Därmed kan det - oavsett hur väl förberedd man avser att vara - behövas att en verksamhet sätts igång på allvar för att därmed få prövning av laglighet. Det är tillvägagångssätt som således även statliga AB Svensk Spel tillämpat.

Jag och många med mig har under många år efterlyst uppdaterad lagstiftning där i alla lägen helt oskyldiga flipperspel närmast befrias från tillstånd. Därmed kan de resurser som finns (och är begränsade) helt och hållets inriktas på spel som är problematiska för inte minst ungdomar som utvecklar spelberoende.

Häromdagen meddelade t.ex. AB Svenska Spel att spelautomaten Vegas ska bli starkt begränsad i Botkyrka där det spelas mest Vegas i hela Sverige. Där har omfattande spelberoende uppstått och nu kan inte ens anordnaren blunda.

Tänk vad bra om LI som tillsynsmyndighetens kunnat ta tag i sådana problem med samtliga resurser: istället för att sitta och utreda om rätt namn på utställt flipper är registrerat hos LI.

Jag brukar till och från undra hur man egentligen mår som handläggare vid LI när arbetsdagen ägnas till att registrera om ett utställt flipperspel heter Twilight Zone alternativt Lord of The Rings:

samtidigt som förtvivlade föräldrar ringer, med stor förtvivlan över att tonåringen i familjen spelar bort sig på Vegas och det då inte förekommer resurser, för att omgående vidta lämpliga åtgärder.

En äldre polisman som arbetat i decennier med illegalt spel brukar för övrigt bara sucka när statliga Vegas kommer på tal. Hans bestämda uppfattning är att staten ofta helt medvetet blundar för problem med spelberoende m.m. på Vegas.

Detta eftersom många av spelarna som spelar mycket bedöms leva på bidrag: och att staten indirekt betraktar statliga Vegas som sätt att tillbaka bidrag som annars används till privat spel som betraktas som illegalt, alternativt droger.

Rätt eller fel eller bara konspirationsteorier om statliga spelautomater?

Jag håller med min polisvän om hans syn på statliga Vegas...

När det till sist gäller lotteri med konceptet Vinstdraget (som jag varit med om att skapa) hävdar numera varken LI eller åklagare, att det är fråga om något automatspel.

Nu senast i Uppsala tingsrätt förklarade åklagaren inför sittande rätt att när det gäller lotteri med Vinstdraget så anses det inte längre vara fråga om spel på automatspel, eftersom ett stort antal domar fastställt motsatsen.

LI:s chef för spelkontroll som vittnade i målet svarade på en direkt fråga att LI sedan en längre tid tillbaka har bedömt att Vinstdraget inte är någon slags spelautomat utan ett s.k. egentligt lotteri (därmed möjligt att anordna).

Det tog uppåt tio år att övertyga LI om att Vinstdraget inte är någon slags spelautomat: och det går nu att läsa en i laga kraft vunnen dom.

Därmed är det min förhoppning, att också vanligt folk kan förlika sig med att något som förvisso till sitt yttre kan förefalla att vara en spelautomat, inte nödvändigtvis behöver vara en spelautomat.

Det känns mycket bra att äntligen fått även LI:s erkännande av definitionen.

(likväl måste självfallet krav för anordnande av egentligt lotteri uppfyllas)

Sorry Sonar för ett långt inlägg / hoppas att klarhet uppkommit.

4
Övrigt / Lurig anons
« skrivet: april 06, 2013, 05:11:06 »
Jag är den första att hålla med Janne 6304:

Bally bandit med Cherry glas är mindre värd än en maskin med originalglas.

Jag annonserade ut en Bally bandit och skrev att den har Cherry glas.

Bally Circus II med original glas värderar jag till minst 10-12.000 kr.

För Bally Circus med Cherry glas begärde jag på Blocket:

- 3.900 kr eller högsta bud (om ingen ville betala 3.900 kr = lägre bud ok)

- 4.900 kr = accept pris utan anbud (om någon vill handla på stubinen)

En person vid namn Janne mejlade följande svar på annonsen:

"Hur ska du ha det. Är det en Bally eller Cherry Circus?
Eller är det 2 olika banditer du säljer?"

Jag är kanske känslig, men var inte det lite spydigt?

För inte kan man väl tro att TVÅ banditer till salu:

när det i annonsen står "en Bally bandit med Cherry glas".

Bästa Janne 6304, jag är inte det minsta arg!

Visst, jag kände mig rejält irriterad över att bli anklagad för att "påskina"

Det gick över när jag insåg att endast "2 x Janne" inte kan läsa:

Janne som mejlat spydigt + Janne 6304 med "påskina"

Det jag alltjämt undrar är vad Janne 6304 avsåg med "påskina".

För mig betyder "påskina" att utge för annat än vad det är:

har jag gjort det i min annons: och i sådant fall hur?

Ubbla är en skön kille / tack för mejl / vi hörs!

Ha det gott Janne 6304 + Ubbla + övriga.

5
Övrigt / Lurig anons
« skrivet: april 03, 2013, 07:43:47 »
Fullständigt häpnadsväckande okunskap av Janne 6304!

Den som betvivlar min beskrivning här nedan kan få kontakt med Cherry: som kan intyga min beskrivning av s.k. Cherry banditer / och min jämförelse med Bally banditer.

Jag (Ulf Linde) står bakom annonsen på Blocket.

Det som såldes (gick iväg omgående) var en Bally Circus II:

med glas från Cherryföretagen AB (Cherry).

Den är givetvis elektromekanisk (EM) helt utan elektronik.

Cherry har aldrig tillverkat någon Bally Circus II.

Det Cherry gjorde - på EM banditer som Bally Circus II - var att byta ut glas och ibland även hjulband:

till glas och hjulband med Cherrys eget namn.

Detta (som VJB skriver) för att marknadsföra Cherrys namn.

I den aktuella annonsen står det klart och tydligt, att det är en Bally Circus II, med glas från Cherry:

= vad är problemet ??? vad har jag försökt "påskina" ???

Jag tycker att det är beklagligt, att en (som jag trodde) seriös samlare, med uppenbart noll koll på enarmade banditer, anklagar mig för att "försöka påskina".  

När det gäller s.k. Cherry banditer är det så att Cherry förvisso byggt om EM maskiner till elektronik.

Dessa kallas av Cherry själva för Cherry SS.

Det finns även Cherry SS banditer, som byggdes från grunden:

i helt nytillverkade kabinett (inte f.d. Bally spel)

Det är då i båda fallen inte längre fråga om en EM bandit.

Det framgick i klartext att en EM bandit såldes:

= därmed inte en "Cherry maskin".

Cherry har senare tillverkat en modell som heter Circus.

Den går under namnet Cherry Circus QZ:

och har omfattande elektronik i sin konstruktion.

(d.v.s. inte heller EM bandit som nu såldes)

Ubblas kommentar förstår jag inte.

Banditen bjöds ut för 3.900 kr, eller till högsta anbud.

Jag skrev att om någon vill köpa direkt (utan budgivning) är priset 4.900 kr:

att den som ger 4.900 kr således fick köpa direkt, utan anbud.

Är den prisbilden verkligen "lustig" ?

Eller är det jag som är lustig: för att jag haft fullt upp med att besvara mejl och samtal, i den takt jag hunnit?

Jag påstår inte att jag är allvetande om enarmade banditer.

Faktum är dock att jag som 14 åring fick det allra första samlartillståndet någonsin i Sverige, för innehav av s.k. modern Bally bandit.

Detta efter att jag (således som barn) själv vände mig till regeringen.

Nu (30 år senare) har flera tusen enarmade banditer passerat genom mina händer. Jag har bl.a. haft uppdrag att försälja Cherrys utrangerade banditer, och haft avtal med olika polismyndigheter, om att överta förverkade spel.

Jag har därtill på bl.a. Tradera och Ebay krängt iväg under årens lopp hundratals spel. Alla omdömen har varit helt positiva.

Aldrig någonsin negativt omdöme från köpare.

En av nöjda köpare är Ballys fabrik i Las Vegas:

som köpte en bally bandit till sitt fabriksmuseum, genom mig.

(dock inte i klass med VJB som torde ha rekord på Tradera ifråga om mest antal nöjda spelköpare: bra jobbat! och då talar vi om spel i toppskick)  

Det jag bara kan beklaga, är att jag inte förrän inatt hann svara på samtliga mejl, om annonsen. Ubbla är en av de som fått svar (om han heter Urban) om att maskinen är såld: med erbjudande om lista på fler banditer till salu.

Till Janne 6304 vill jag särskild säga:

No hard feelings, men se till att du vet vad du talar om, innan du går ut och dissar mig eller andra, på ett stort forum.

Känner du verkligen inte till:

att Cherry bytte glas på Bally banditer?

För du menar väl inte, på fullt allvar, att en Bally bandit med glas från Cherry inte längre är en Bally bandit...?

Med sådant resonemang är en taxibil tillverkad av Volvo, som Taxi 020 klätt i gul dekor, inte längre en Volvo.

Hursomhelst framgick det av annonsen att det är fråga om en Bally bandit med glas från Cherry = vad är problemet?

Ha det gott, jag kan bara garva åt dumdryg okunskap. Även om jag undrar hur man är funtad i huvudet? När man går ut på detta goda forum, och helt utan verklighetsförankring kastar ur sin en anklagelse, om att "påskina".

En vettig människa kontaktar väl annonsören med sina funderingar. Istället för att här på forumet föra fram ett helt felaktigt påstående och krydda med en anklagelse.

Till sist:

En fin Bally Circus II, aldrig ombyggd till elektronik, med glas från Cherry, för under 5.000 kr, är ett mycket bra pris. Även om maskinen stått stilla lång tid och därför behöver göras i ordning.

Det kan jag inte ha varit ensam om att anse, eftersom över trettio spekulanter hört av sig. De allra flesta ville "köpa direkt".

En kille blev lite aggressiv, när jag tackade nej till 6.000 kr, med motiveringen att annan redan meddelat att han vill köpa maskinen, till uppgjort pris.

Det skulle aldrig falla mig in att först erbjuda en maskin till ett visst pris, ge ok till affär till en spekulant som hört av sig: och sedan strunta i sådant löfte, för att istället sälja dyrare, till annan. Hederlighet i affärer lönar sig alltid.

6
Övrigt / Bally bandit problem
« skrivet: januari 07, 2013, 04:08:56 »
Det mr Bally inte kan lösa om spel = går nog inte att lösa :-)

(ursäkta sölandet... Dannes ständiga kunskap imponerar)

7
Övrigt / Bally bandit problem igen
« skrivet: januari 07, 2013, 04:03:49 »
Imponerande och smart förslag, i all sin enkelhet:

mr Bally = kung om lösningar för spel.

8
Övrigt / Efterlysning: du som köpt Bally CANCAN (spelautomat)
« skrivet: januari 07, 2013, 03:58:09 »
Hej bästa Patrick,

Jag ringer dig imorgon måndag, eller senast tisdag;

har bekymmer med hälsa / tyvärr varit "off".

Sorry... vi hörs inom kort.

Bally banditen står tryggt och blänker i all sin prakt :-)

Bästa hälsningar

Ulf

9
Övrigt / Efterlysning: du som köpt Bally CANCAN (spelautomat)
« skrivet: december 22, 2012, 17:01:55 »
Hej gladpatrick!

Tack och lov, att vi fått kontakt igen.

Detta inte bara för att du såklart ska ha din spelautomat:

lika mycket av anledningen att du är så trevlig.

Jag har lite bekymmer med hälsan och ska en sväng till det kära sjukhuset, som numera känns som mitt "hem nr två".

(slutliga prover före jul och "på min plats" är det öppet även sena lördagar)

Jag kollar min mejl och hör av mig till dig:

så kan vi kanske träffas i mellandagarna?

(om det är ok för din del)

Du ska självfallet inte betala lagerhyra eller annat... det har inte varit lätt att nå mig: och även om så var fallet hade hyra osv. givetvis i alla lägen varit uteslutet.

Återigen: superkul att återigen få kontakt!

Tack för väldigt vänliga ord: och när vi träffas planerar vi helt klart för en gemensam resa, till Las Vegas.

Jag längtar extra mycket, med så trevligt resesällskap!

Ett stort tack (givetvis) till Superpin:

du har credit´s tillgodo.

...och även ett tack till främst Sonar, för utformningen av SFS.

Helheten ser mycket bra ut, trots vad jag tidigare haft som synpunkt om Marknad, osv.

Bra jobbat för ett härligt SFS, kort och gott.

gladpatrick:

Det kan således dröja tills imorgon, innan jag återkommer, p.g.a. sjukhus och ev. svår trötthet, därefter,

Till sist:

Än en gång God Jul, till alla trevliga SFS:are.

SFS fyller en god funktion, på flera sätt.

Detta "ärende" är ett tydligt exempel.

Bästa hälsningar

Linde

10
Övrigt / Efterlysning: du som köpt Bally CANCAN (spelautomat)
« skrivet: december 20, 2012, 16:39:44 »
Hej!

EFTERLYSNING:

Äger du en Bally CANCAN spelautomat, som ska hämtas i Solna?

En supertrevlig herre, som bl.a. berättade att han brukar läsa här på SFS har genom mig inhandlat en Bally CANCAN spelautomat, som kom från ett dödsbo, där jag hjälpte till att sälja.

Mitt problem är att jag precis hade bytt operatör av telefon och samtidigt även telefonnummer.

I tid mellan gammalt och nytt tel nr använde jag ett kontantkort.

Dessvärre försvann tillfällig telefon med tillfälligt tel nr vid ett besök på sjukhus.

Jag har letat i äldre mejl: i förhoppning om att hitta mejl till och från denna härligt trevliga kille / köpare.

Dessvärre har det inte lyckats.

Försök med hjälp av telefonoperatörer har tyvärr inte heller lyckats.

Därför:

Har du köpt en Bally CANCAN spelautomat genom mig?

(Ulf Linde)

och ska hämta den i Solna?

Det är toppen om du i sådant fall kan mejla till:

auktioner@gmail.com

(auktioner - at - gmail.com)

Det går givetvis även bra att mejla till min e-post adress, som är registrerad här på SFS. Men om du inte vill leta fram den fungerar även ovanstående mejl. Huvudsaken är att vi får kontakt, så att köparen får sitt spel.

Därmed kan vi bestämma när köparen kan hämta sitt fina spel.

Den är betald till konto, men bank vill/kan med hänvisning till banksekretess inte hjälpa mig att finna köparen.

...och om någon känner igen att en trevlig kille på Kungsholmen i Stockholm, som äger flipperspel, har köpt en Bally CANCAN spelautomat, som inte avhämtats:

snälla, mejla till mig... och berätta vem det ev. kan vara, som har inhandlat.

Den mycket trevliga mannen bor således på Kungsholmen, i Stockholm.

Han berättade om ett gemensamt stort intresse för staden Las Vegas, som han ofta besökt (om det kan hjälpa till att identifiera köparen).

Spelautomaten är således inte min, utan ska "bara" hämtas. Det kan tilläggas, att den är sådan att tillstånd inte behövs: således betald, och färdig att bli avhämtad.

Gärna a.s.a.p. eftersom utrymmet där den lagras behövs för annat.

Dessutom (framför allt) ska köparen givetvis ha sin spelautomat.

Tack på förhand / och God Jul till alla trevliga SFS:are.

Bästa hälsningar

Ulf Linde

11
Övrigt / Rocky Mountains bandit
« skrivet: augusti 13, 2012, 01:56:48 »
Tack själv:

det är bara kul att kunna hjälpa till.

En snäll speltekniker på Tivoli i Köpenhamn bjöd för många år sedan in mig, till sin verkstad. Jag antecknade en hel del av det som han berättade, om exempelvis elektroniska enarmade banditer.

(främst om hur en "död" eller defekt spelautomat kan återställas)

Det är tydligen värt att spara sådant material :-)

...och framför allt:

Ett stort grattis till effektivt meckande.

12
Övrigt / Rocky Mountains bandit
« skrivet: augusti 12, 2012, 02:29:16 »
Kolla följande länk:

Forum i Danmark om elektronik i enarmad bandit

Där avhandlas "fel" på elektronik i enarmad bandit.

(samma typ av kretskort som i din; antar jag)

Dessutom:

Jag har kollat i gamla anteckningar och där läst följande.

(vilket ska nollställa och kunna åtgärda fel på hold)

1. låt din spelautomat vara igång

2. öppna/lås upp dörren till spelautomaten

3. ta bort myntinkast så att du kommer åt myntswitch

4. håll ned myntswitch under minst fem sekunder

För det fall myntswitch inte är mekanisk:

kortslut trådar till myntimpuls under minst fem sekunder

5. stäng av spelautomaten

6. ta bort (försiktigt; bryt inga ben) prom nr två på kretskort

7. slå på / starta spelautomaten under minst fem sekunder

8. stäng av spelautomaten

9. sätt tillbaka prom nr två på kretskort

10. slå på / starta spelautomaten

Nu bör spelautomaten vara nollställd + hold fungera.

En alternativ "mjuk" form av nollställning:

a. spelautomaten ska vara påslagen

b. starta test mode (knapp innanför dörr)

c. stega fram till testläge nummer åtta

d. tryck in hold knapp nummer tre under minst fem sekunder

e. stäng av spelautomaten under minst fem sekunder

f. slå på / starta spelautomaten

För det fall att t.ex. elektronik i spelautomaten är defekt:

åtgärder enligt ovan torde tyvärr inte fungera.

OBS!

Nollställning och meckande i enarmad bandit kan tyvärr ge problem:

som inte alltid kan åtgärdas, utan särskilt program och kunskap.

Dessutom kan meckande medföra allvarlig bestående skada.

Detta gäller främst elektroniska enarmade banditer:

för att hindra ingrepp av obehörig person.

När en bandit inte fungerar kan det dock vara värt att chansa.

Om du följer råd ovan = givetvis helt på ditt eget ansvar:

d.v.s. klaga inte hos mig, om något går fel :-)

Fundera alltid noga innan du gör ingrepp i spelautomat av detta slag.

Elektromekanisk bandit är däremot i regel "säker" att pyssla med.

Jag skrev tidigare att jag inte har mer att bidra med.

Nu gäller det beskedet mer säkert.

Jag hittar tyvärr inte mer information, om det här.

Fortsatt lycka till!

13
Övrigt / Rocky Mountains bandit
« skrivet: augusti 09, 2012, 20:14:23 »
Hej, prova med omfattande googlande efter en manual till "DAE-55".

Eller sök på spelautomatens namn + manual, m.m.

Jag har för länge sedan sett en DAE-55 manual på internet:

...men vart? tyvärr, ingen aning / jag minns inte.

Det är "bara" att du letar: ork och vilja :-)

I annat fall:

Överväg att kontakta ansvarig för www.bally.dk och fråga där efter manual, för enarmad bandit med DAE-55 elektronik. Även om den inte finns till exakt din maskin, bör du ha hjälp av manual till annan, med DAE-55 elektronik.

Dessvärre har jag inte mycket mer kunskap om DAE-55 än det som jag redan skrivit. Därför kan jag nog tyvärr inte ge mer besked, även om du frågar.

Om du vill ha e-post adress till expert i Krylbo = mejla mig.

Eller (vid behov) sök här på SFS efter lokal hjälp:

folk på SFS brukar ställa upp, med hjälp.

Jag själv saknar ingående kunskap om teknik i denna typ av spelautomat.

Lycka till, hoppas att du får ordning på din maskin.

14
Övrigt / Rocky Mountains bandit
« skrivet: augusti 08, 2012, 05:16:09 »
Hej Snowflaked, varning för ett långt inlägg.

Det ser ut att vara en fin jack/bandit/slot´s (kärt barn har många namn) som är inköpt. Du kan förbereda dig på många roliga speltimmar.

Film som du lagt ut på Youtube (bra iniativ) medför att jag vågar mig på att ge följande besked / eller rättare sagt gissningar: eftersom jag inte är helt säker.

1.

Din maskin kan ha s.k. DAE elektronik. Kolla därför på ett stort kretskort, som antingen finns i toppdelen (lyft bort det översta glaset), eller annars nära hjulenhet.

På det kretskortet bör det stå DAE-55, eller annat som utvisar exakt typ av DAE elektronik (eller annan elektronik), som finns i din spelautomat.  

När du har lokaliserat exakt typ av elektronik kan du (i bästa fall) genom att googla runt på nätet, efter manual till "DAE-55" eller vad din elektronik heter, finns en manual att ladda ned.

Jag har tyvärr ingen sådan manual tillgänglig, men har till och från sett sådana på nätet, när jag surfat runt. Försök således hitta namn på kretskort + googla efter manual.

För det fall det inte står DAE + nummer på kretskort kan det stå "JK", eller något annat. Det är då fråga om en annan elektronik.

I sådant fall gäller givetvis exakt samma procedur:

lokalisera namn + ev. nr + googla efter manual.

Du kan även prova att kontakta www.bally.dk:

mer om det längre fram i detta inlägg.
 
2.

Det ser ut som att din bandit idag är inställd för 2 mynt i varje spelomgång. Det förklarar varför du får ett tillgodo efter ilägg av ett mynt: maskinen väntar då på mynt två, varefter den ger ett spel + nollställer display för spelkrediter.

Därmed är det även rimligt att du, efter att ha lagt i två mynt (som givit ett spel), kan lägga i fler mynt, och då erhålla ytterligare tillgodo.

I och med att två mynt gett ett spel bör därefter ilagda mynt således medföra att tillgodo ökar, i takt med ytterligare mynt.

På film ser jag endast att du matar i två mynt, efter de två första som har gett ett spel. Du bör alltså kunna mata i fler mynt, och erhålla ytterligare tillgodo.

- fem mynt efter två första som gett ett spel = du bör få fem krediter,

- tio mynt bör ge tio krediter, osv.

3.

När du trycker på utbetalning ser det ut att komma ut mynt från hopper (enhet som utbetalar mynt), utan att det blir någon minskning av tillgodo, i räkneverk/dipslay:

siffran två är oförändrad, trots utbetalning.

Detta KAN bero på att den switch i hopper (den "skål med en motor alternativt svart fyrkantig låda) som ska känna av utbetalade mynt inte registrerar/räknar utbetalning.

Ha därför den stora dörren på maskinen öppen, och lokalisera vart mynt utbetalas ifrån. I eller nära öppning där mynt utbetalas finns någon slags switch: undersök den.

Ett testinstrument, som indikerar kontakt/inte kontakt, är bra att använda. Håll helt enkelt mätpinnar mot vardera anslutning till switch, och aktivera switch manuellt.

Fungerar switch vid sådan test? kolla då om den behöver bli justerad, så att ett mynt som passerar verkligen förmår att påverka switch. Ibland finns en skruv vid eller på switch, för justering av sådant.

Fungerar switch inte alls? köp ny och byt.

Vill det sig illa kan det också vara fel i elektronik. Då behöver du en manual med ritning, för att felsöka.

OBS: Du kan eventuellt behöva se till att switch på dörr eller kabinett, som känner av om dörr är öppen eller stängd, "tror" att dörr är stängd: trots öppen.

Om det är en vit mekanisk switch på dörr eller kabinett kan ofta ett pluggliknande stift dras ut, så att det (därmed) blir en indikation, som om dörr är stängd.

Om det är någon slags elektronisk switch kan du behöva göra egen förbikoppling. Ett par vanliga testsladdar med s.k. krokodilklämmor brukar hjälpa.

OBS 2: om du förbikopplar funktion som känner av att dörren är stängd, är det synnerligen viktigt, att du inte mixtrar med något som du inte är helt bekant med.

En switch som känner av att dörr är stängd syftar ibland inte endast till att hindra manipulation. Det kan även förekomma sådan funktion, i syfte att skydda delar.

OM du får maskinen att tro att dörren är stängd och i detta läge vidrör en komponent på sätt som är otillbörligt, kan du i värsta fall bränna sönder elektronik, på sätt som inte går att reparare:

inte utan stor kunskap + i värsta fall "omöjliga" komponenter.

OBS 3: en del elektroniska enarmade banditer saknar en switch, som känner av om dörren är öppen. Du ska i sådant fall ändå vara mycket försiktig, och inte vidröra något som kan leda till kortslutning, eller till onormal funktion.

Detta för att alltid undvika skador, i elektronik.

Jag förstår, om ovanstående varningar kan avskräcka. För att undersöka en hopperfunktion behöver du likväl ofta ha dörr öppen, och samtidigt maskin i spelbart läge.

Därför kan dörrswitch behöva förbigås; och i sådant fall ska du således vara väldigt försiktig med vad du gör. Granska och undersök funktion (switch) för utbetalning från hopper, inte "mer".

Det kan tilläggas, att i en elektromekanisk enarmad bandit är det i regel ingen fara att "mecka fel". Det som brukar hända är att en säkring går: och även vid andra värre följder går det mesta att laga, på egen hand.

En elektronisk maskin (som din) är känslig, på ett helt annat sätt.

Därför uppmanar jag dig att i alla lägen vara extremt försiktig, när du meckar med din maskin. OM du är osäker, experimentera inte: sök istället hjälp.

...och skyll inte på mig :-) om du behöver koppla förbi dörrswitch och sedan av misstag kommer åt något, som kortsluter och allvarligt skadar elektronik.

4.

När samtliga hold-knappar inte fungerar är det i regel en kabel som antingen är av, eller sitter dåligt (kolla vid övergång från dörr till kabinett).

Nu ska jag inte skrämmas, men eftersom det är fråga om en elektronisk enarmad bandit, kan det också vara ett fel i elektronik. Ett sådant fel kräver (i regel) manual och ritning, samt en hel del kunskap om dessa spel.

Ett annat än simpelt elektronikfel, annat än att byta en komponent, medför ofta att du behöver anlita någon som har kunskap, om hur en sådan här maskin fungerar.

5.

Mycket mer än såhär kan jag tyvärr inte bidra med.

Du kan alltid kolla på www.bally.dk där det bl.a. finns en översikt över manualer till "danska" banditer.

Jag ser tyvärr inte manual där, till den maskin som du har.

Ibland är dock dessa manualer väldigt lika.

När det t.ex. gäller knapparna på insidan, som gör att din maskin "blinkar" (går i testläge) är det i regel samma funktion, oavsett namn på spelautomat.

Om du inte kan googla dig fram till en manual (efter att ha lokaliserat namn på kretskort) föreslår jag att du mejlar till den mycket vänliga man, som har www.bally.dk:

och frågar om han har manual som kan hjälpa.

Ibland är det möjligt att själv ställa in en maskin, så att en spelomgång kostar en eller två kredit. Din ser idag ut att således vara inställd på två kredit = ett spel. I en del spel erfordras byte av program.

Det kan också finnas en nyckelswitch, på högra sidan av ditt spelkabinett. I sådant fall behöver du i regel aktivera den, för att kunna göra viss avläsning och ändring, m.m.

Allt sådant (och om hur du "steppar fram i program" med de knappar som finns på insidan + samtidigt även med hold knappar) finns att läsa, i en adekvat manual.

...och återigen:

Du behöver inte nödvändigtvis finna en manual till din maskin. Det räcker i allmänhet med att du finner en manual, till modell nr som finns på kretskort.

Därmed kan du läsa generellt om inställning, m.m.

Lycka till!

Om din maskin "inte går att laga" har jag en mycket god vän i Krylbo, som är expert på särskilt elektroniska enarmade banditer: sådan typ av maskin som du har.

Det är en f.d. Cherry chef, som drivit spelföretag i decennier.

Det Mr. Krylbo inte kan laga = det kan ingen laga.

Du kan mejla till mig, om du vill ha hans mejl.

Jag har ibland hört att någon i vredesmod skrotat en fin men trasig elektronisk enarmad bandit, efter misslyckat försök att laga på egen hand, eller med lokal hjälp. Det bör du aldrig göra, för i Krylbo verkar inget omöjligt.

Det finns således en "bandit-gud" i Krylbo :-)

Med tanke på att det är långt avstånd från Malmö till Krylbo skulle jag också (vid behov av avancerad service) överväga, att fråga hos www.bally.dk.

Eller (givetvis) efterlysa lokal hjälp, på detta goda forum.

OM det kör fast, är dock Krylbo en räddning:

för i synnerhet elektroniska banditer.
 
...och till sist:

sorry för att detta inlägg blev långt.

Bästa spel-hälsningar

Linde

15
Övrigt / Ny plats för annonser - SFS Marknad
« skrivet: april 28, 2012, 16:41:33 »
Ett som vanligt helt utmärkt bra (klokt) förslag till lösning, från Sonar.

Det annonssystem som föredras av flest annonsörer bör gälla.

Ikea har under senare år infört en del smitgångar, så att kunder inte behöver gå runt i hela varuhuset. Därmed känns det bättre att vara där.

En finslipad Marknad kanske också känns bättre att vara på. Jag tror dock att det blir svårt, men självklart (som sagt var): mest populärt bland annonsörer bör såklart gälla. Bra att båda systemen finns samtidigt, för utvärdering:

om än det väl möjligen kan bli lite oklart, för nya läsare.

De flesta läsare är väl dock SFS-rävar = ändå rimligt, p.g.a. nu behov av utvärdering, i syfte att göra SFS bättre än bäst. En kort text i respektive annonsmöjlighet, om att två system finns samtidigt p.g.a. utvärdering, undanröjer ev. oklarhet och förklarar läget för nya läsare.

Lycka till, Sonar: det här blir (som allt annat på SFS) säkert bra.

Sidor: 1 2 3 ... 26