Frispel

sedan 2001

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Sam of Finland

Sidor: 1 2 3 ... 9
1
Tävlingar / Sörkka Pinball Open 2011
« skrivet: mars 19, 2011, 23:01:00 »
Sörkka Pinball Open 2011 anmälning är öppen.

http://flibukisat.fi

Du kanske får svar att du har anmält dig till SPO2010, men det skulle ju vara 2011. Anmälningssida behöver kanske lite slipning ännu. Regler finns där bara i finska och engelska så jag ställer här reglerna i paragrafsvenska:

"Det här är fri översättning av regler till Sörkka Pinball Open 2011. Trots att resonabel punktlighet har observerats att åstadkomma en korrekt översättning till paragrafsvenska, tillämpas de originala finska regler som regler av tävlingen, eftersom juryn har bara medlemmar med finska som modersmål.

Det hjälper inte heller, att denna datorns ortografi förstår bara rappakalja och tvånger många ord ut av sin rättskrivning, t.ex. spel - sepel, spelet - Spedet (två eller mera avlidna finska komedier Pertti “Spede“ Pasanen), blir - Blair, maskiner -  maskinen, sexton bästa - Seaton Bosta, måste - muste, börja - Börje, tabell  - Taxell (f.d. finska ministern Christoffer Taxell), tabellen - tapellen,
denna - Donna, detta - delta, skall bli - Small Bali , efter - Ester, två - tv, stöder - Söder, sönder - Söder

--SWE--

Sörkka Pinball Open 2011

1. Sammandrag av regler och tidtabell

1.1 Sammandrag av regler

Som förra året, kämpas kvalet på sex maskiner, tre nya (årsmodell 1988 eller nyare) och tre gamla (årsmodell 1987 eller äldre) maskiner.  Kvalet består av ett spel på varenda maskin och jokern, som låter att förnya vilket som helst ett spel. Vad har förändrats är att jokern bara räknas om jokerspelet är bättre än första spelet.

Poäng av alla spelarna på varje spel jämföras med varandra så, att de bästa poäng får så många jämförspoäng som kvalet har spelare och de sämsta poäng får en jämförspoäng. Kvalpoäng är då summan av de här jämförspoäng av alla sex maskiner. Sexton bästa spelare fortsätter till andra dagens playoffrunden.

Utom lördagkvalet ordnas ett sistastundkval på söndagsmorgon för de spelare, som inte kan delta på lördagen. Genom detta sistastundskval kan högst fyra spelare förlossa sin plats på playoffrunden.

Playoffrunden spelas mellan sexton bästa spelare som dueller av bästa tre spel enligt ett enkelt playoffschema. De som har kvalat sig mellan femte och åttonde plats går strax till andra runden av playoffschemat och de som har kvalat sig till fjärde och bättre går strax till tredje rundet av playoffschemat.


(Playoffschemat finns på http://pinball.dy.fi/spo2011finals.pdf)

1.2 Tidtabell

Lördag 23.4.2011

Kl 14-23 Kval på egen takt.

Söndag 24.4.2011

OBS. Playoffmatcher kan påbörjas tidigare än anmält om båda spelare är närvarande och maskiner fri för spel.

Kl 10:00

Sistastundskval för de spelare som inte har deltagit på lördagen.

Kl 11:30

Anmälningstiden för kvalarna 13-16 går och eventuella utmaningsmatcher med sistastundkvalarna påbörjas.

Kl 12:30

Anmälningstiden för kvalarna 9-12 går och första playoffrunden för kvalarna 9-16 påbörjas.

Kl 12:45

Anmälningstiden för kvalarna 5-8 går och andra playoffrunden för kvalarna 5-8 och vinnarna på första playoffrunden påbörjas.

Matchen för platser 13-16 mellan första playoffrundens förlorarna.

Kl 13:30

Anmälningstiden för kvalarna 1-4 går och tredje playoffrunden för kvalarna 1-4 och vinnarna på andra playoffrunden påbörjas.

Matchen för platser 9-12 mellan andra playoffrundens förlorarna.

Kl 14:15

Matchen för platser 5-8 mellan andra playoffrundens förlorarna.

Kl 14:45

Sörkka Pinball Open 2011 final för vinnarna av tredje playoffrunden.

Kl 15:30

Prisutdelning och slutceremoni.

2. Detaljerade regler

2.1 Kvalifikation

I kvalet spelar spelarna på sin egen fri takt ett spel på varenda en av de sex kvalmaskiner i en frivillig ordning. Spelarna måste själv sörja för att ha spelat alla spel före kvalets sluttid. Innan spelaren börjar nytt spel måste han eller hon kolla med närmaste funktionären att spelet är fritt och börja spela inte för än fått lov av funktionären. Efter spelet uppmanar spelaren att uppskriva poäng och kollar att det är rätt.

Spelaren kan (och det lönar sig) att försöka få bättre poäng av ett av sina kvalspel med jokern. Att använda jokern ger spelaren sitt jokerkort till funktionären och ber lov att starta spelet. Efter spelet uppskriver funktionären poäng som vid ett normalt kvalspel. Jokerspelets poäng iakttas bara om de är bättre än de originala poäng. Alltså det lönar sig att använda jokern!

Spelarnas poäng jämförs mellan alla spelarna och kvalets bästa poäng på varenda maskin får samma jämförspoäng som kvalet har spelare. Nästa poäng får jämförspoäng subtraherat med ett så att sämsta poäng får ett jämförspoäng. Spelarens kvalpoäng är summan av jämförspoäng på alla sex maskinerna. Vid jämna summan av jämförspoäng mellan spelarna avgör totalsumman av poäng av alla sex maskinerna. Om det ändå är jämna poäng, avgörs spelarnas ordning med lott om båda eller alla spelarna har kvalat.

Kvalresultat räknas med en automatiserad Google Docs -tabell. Den allmänna versionen av tabellen med spelarnas dåvarande jämförspoäng men utan spelade poäng finns på spelplatsen och tabellens URL publiceras innan tävlingen påbörjas. Efter kvalets slut publiceras också tabellen med spelade poäng.

2.1.1 Sistastundskval

Sistastundskvalet betyder ett söndagmorgonkval där de spelare, som inte har deltagit på lördagen kan delta. Högst fyra spelare kan fortsätta genom detta kval. Spelaren spelar enligt normalkvalet ett spel på varenda en av kvalmaskinerna utan joker. Spelarens poäng jämförs med kvalresultat och spelaren får jämförspoäng utan att förändra det originala resultatet.

När alla sistastundskvalarna har spelat, jämförs deras jämförspoängssumma med jämförspoängssumman av kvalarna 13-16. Om den bästa spelaren har bättre resultat än kvalets sextonde, uppmanar denna spelare kvalets sextonde spelare på en uppmaningsmatch kl 11:30 på maskin som ordnas av tävlingens ordnare. På samma vis blir det match mellan den andra bästa sistastundkvalaren och  kvalets femtonde, den tredje bästa sistastundskvalaren och kvalets fjortonde och den fjärde bästa och kvalets trettonde spelare om de här sistastundskvalarna har bättre resultat än deras uppmaningsmatchpar vid första kvalet.

Alltså sistastundskvalet ämnar inte att vara ett renhårigt kval, men det är bara en symbolisk handräckning till de, som vill delta i Sörkka Pinball Open 2011, men inte kan göra det på lördagen.

2.2 Finaldagens playoffmatcher

Finalmatcher spelas mellan kvalets sexton bästa spelarna. Om en kvalificerad spelare anmäler att han eller hon skall inte spela i andra dagens finalmatcher eller om någon av kvalarna 9-16 missar sin anmälningstid, ifylls schemat från reservplatser så att spelarnas ordning inte växlas.

Om någon av kvalarna 1-8 missar sin anmälningstid, ifylls schemat inte från reservplatser. Om någon av dem är frånvarande fortsätter hans eller hennes matchpar automatiskt.

Playoffrundar spelas som duell bäst av tre på förutbestämda maskiner. Spelaren skall vara på spelplats senast i rundens starttid, när matchparen formas och ges ett A4-papper för att uppskriva poäng. Detta A4-pappret berättar också matchparets förutbestämda maskiner. Varje matchpar spelar åtminstone en ny (årsmodell 1988 eller nyare) och en gammal (årsmodell 1987 eller äldre) maskin. Om spelet är avgjort efter två maskiner kan den tredje maskin vara ny eller gammal. Om spelet är avgjort efter två maskinen spelas tredje maskinen inte.

Sex nya och sex gamla maskiner reserveras för finaldagen. Maskinerna märks O1-4, N1-4, och T1-4 att visa om maskinen är ny, gammal eller reserverad för tie-breakmatcher. Tävlingens ordnarna kan växla maskinerna med motiverade skäl.

Rundens förlorade spelarna skall spela i ett fyrspel att bestämma deras slutliga plats. Fyrspelet sker i samma tid som nästa playoffrunden.

Första playoffrunden (12:00)

Match 1: 9 vs 16 (maskinerna O1, N1 och T1)
Match 2: 10 vs 15 (maskinerna O2, N2 och T2)
Match 3: 11 vs 14 (maskinerna O3, N3 och T3)
Match 4: 12 vs 13 (maskinerna O4, N4 och T4)

Andra playoffrunden (12:45)

Match 5: 5 vs vinnare av match 4 (maskinerna O1, N1 och T1)
Match 6: 6 vs vinnare av match 3 (maskinerna O2, N2 och T2)
Match 7: 7 vs vinnare av match 2 (maskinerna O3, N3 och T3)
Match 8: 8 vs vinnare av match 1 (maskinerna O4, N4 och T4)

12.45 spelas också fyrspelet mellan första rundens förlorarna för slutplatser 13-16. Spelet spelas på en maskin (T1). Spelordning avgörs av kvalplats: Den bästa kvalaren väljer sin tur först och den sämsta kvalaren sist.

Tredje playoffrunden (13:30)

Match 9: 1 vs vinnare av match 8 (maskinerna O2, N2 och T2)
Match 10: 2 vs vinnare av match 7 (maskinerna O1, N1 och T1)
Match 11: 3 vs vinnare av match 6 (maskinerna O4, N4 och T4)
Match 12: 4 vs vinnare av match 5 (maskinerna O3, N3 och T3)

13:30 spelas också fyrspelet mellan andra rundens förlorarna för slutplatser 9-12. Spelet spelas på en maskin (T1). Spelordning avgörs av kvalplats: Den bästa kvalaren väljer sin tur först och den sämsta kvalaren sist.

Tredje playoffrundens förlorarna möter i ett fyrspel för platser 5-8 kl 14:15 Spelet spelas på en maskin (T1).  Spelordning avgörs av kvalplats: : Den bästa kvalaren väljer sin tur först och den sämsta kvalaren sist.

Tredje playoffrundens vinnarna möter i ett fyrspel i Sörkka Pinball Open 2011 final kl 14:45. Fyrspelet spelas på en maskin med fem kulor per spel. Spelordning avgörs av kvalplats: : Den bästa kvalaren väljer sin tur först och den sämsta kvalaren sist.

Om kvalificeringsrunden har mindre än 32 spelare spelas finaldagen mellan åtta bästa kvalarna. Då ställs de här åtta spelare strax till tredje runden av finalschemat som matchparen 1vs8, 2vs7, 3vs6 och 4vs8.

3. Tävlingens funktionärer

Tävlingens ordnarna bestämmer tillräckliga domare och andra funktionärer för tävlingen. Turnéns ordnare, domarna och funktionärer får delta som spelare, men en spelare med domarrätt får inte avgöra sak som gäller sitt eget spel.

4. Allmänna spelregler

4.1. I allmänhet har maskinerna tre kulor per spel och är på turnémod (om möjligt). De maskiner, deras regler stöder bättre fem kulor per spel, kan ha fem kulor per spel.

4.1.1. Extra kulor har avlägsnats från maskiner, om det är tekniskt möjligt. Om det inte är möjligt och maskinen ger extra kulor, får spelaren spela dem.

4.1.2. De maskiner, som är reserverade för bara tävlingspel, får inte spelas annars.

4.2. Maskinernas räkningsfelen: Lilla tekniska rekningsfelen beaktas inte. Vid större fel avgör domaren om spelaren skall spela om. I detta fall skall detta omspel träda i kraft, vore det bättre än sämre än det första spelet.

4.3. Om räknarrullen på en EM-maskin stannar mellan numren tolkas det för spelarens fördel, men vid fallet 9 och 0 inte adderas på nästa rulle.

4.4. Missad segment på alfanumeriska displayen tolkas för spelarens fördel, om symbolen inte kan tolkas till ett nummer.

4.5. Kvalificeringsmaskin går sönder så, att alla kvalare får inte poäng: Ordnarna bestämmer enligt tidtabellen och  praktiska möjligheter om det skall bli en annan maskin eller om maskinen skall avlägsnas från kvalificeringstabellen. Om en maskin går sönder på finaldagen, ersätts den med en annan maskin eller om det inte finns mera maskiner, växlas denna maskinens matcher till en annan så liknande som möjligt maskin.

4.5.1. Behov av en ersättsmaskin anmäls till spelarna om en sån söndringsfall sker.

4.6 Maskin går sönder så, att spelarens spel avbrytes, men maskinen kan spelas vidare: Spelaren får ett nytt spel och om poäng av det avbrutna spelet kan konstateras, uppmärks de bästa poäng av det avbrutet eller förnyat spel.

4.7 Problem utanför detta regeldokument: Tävlingens ordnarna gör sina bästa att sörja problemet så bra och så rättvist som möjligt.

--SWE--"2
Tävlingar / Sörkka Pinball Open 2011
« skrivet: januari 23, 2011, 21:34:48 »
Vi bestämde att börja planera SPO2011 på påsken, lördag och söndag 23 och 24 april.

Kvalet som förr, finaldagen bygger vi alldeles om.

Vi ska informera vidare när vi har rustat reglerna och börjar anmälningen.

3
Flippersnack / Juni 2010 Pinball of the Month
« skrivet: maj 14, 2010, 17:10:07 »
Sånt här spel. Det blir igen lite före deadlinet, men vi har ett så skönt väder här, att jag tänkte kasta bort klockan och starta på väg...

4
Flippersnack / Maj 2010 Pinball of the Month
« skrivet: april 20, 2010, 01:12:06 »
här.

Undrar bara hur spelade man detta i baren om det satt rödnackade busar runt spelet som svor och drack folköl.

5
Flippersnack / April 2010 Pinball of the Month
« skrivet: mars 19, 2010, 10:53:16 »
En sån här bongades på en ligakväll.

6
Tävlingar / Sörkka Pinball Open 2010
« skrivet: mars 15, 2010, 20:40:25 »
Lyckligtvis det tyder att det inte blir många lördagkvalare.

7
Tävlingar / Sörkka Pinball Open 2010
« skrivet: mars 15, 2010, 20:38:34 »
Det blev lite krångligt med några som inte vill övernatta i Helsingfors, så vi måste lite omrusta regler:

REGELLTILLÄMPNING

P.g.a. friktion på informationsgång några spelare har fått lov att kvala på lördagen med goda skäl som dåliga trafikförbindelser eller att farmor blev äten upp av en varg, så att undvika situationen, där den bästa flipperspelaren väljas med ett allmänt ropval, tilläggs det följande till regler:

1.2.1. Lördag, 20.3.2010 tilläggs till början:

kl 8.00 Lördags morgonkvalificering

kl 11.30 Börjas ta emot finalister och eventuella uppmaningsmatcher mellan fredag- och lödagkvalare som efteråt stadgas

1.7.1. Deltagarrätten på lördagkval har den, som individuellt har fått lov till detta från juryn med goda skäl.

3.1.1. Fredagkval skall räknas som eget kval och lördagkvalarnas resultat skall jämföras individuellt med fredagkvalets resultat som efteråt stadgas.

4.5. Spelare, som på lördagkval får bättre resultat än den sämsta kvalificerade fredagkvalaren, uppmanar denna sämsta fredagkvalare för finalplatsen. Om det blir flere sådana spelare från lördagkvalen, uppmanar de respektivt sämsta fredagkvalare enligt deras resultat.

4.5.1. Den sämsta av kvalificerade fredagskvalarna spelar sin eventuella uppmaningsmatch på spel H, nästa uppmaningspar på spel G och så vidare. Denna match skall avgöra, vem som skall ha finalplats.

4.5.2. Lördagkvalare, som vinner sin uppmaningsmatch skall sätta sig på denna plats i finalscheman som den förlorade spelaren skulle ha haft.

4.5.3. Uppmaningsmatchdeltagare, som inte är på plats kl 12.00, ses som förlorad. Om båda uppmaningsmatchdeltagarna saknas, skall vi gå enligt 6.1.2.

8.2. Nästa Sörkka Pinball Open spelas som en låååååååååång endagsturné. Den spelaren, som mest kraftigt kritiserar denna regeltillämpningen, skall vara redo på att skriva regler för den ovannämda turnén.8
Tävlingar / Sörkka Pinball Open 2010
« skrivet: mars 15, 2010, 20:35:04 »
Jo, vi gör så, men i principen berätta det inte för finska spelare...

9
Tävlingar / Sörkka Pinball Open 2010
« skrivet: mars 11, 2010, 11:05:36 »
Jo, det tycks vara några fel med anmälningssidan.

Förnamnet skulle vara åtminstone fem bokstäver men nick kan ju vara hur lång som helst :-/

Gärna försök igen, men om det inte lyckas, så vet jag nu, att ni vill komma med.

10
Flippersnack / Mars 2010 Pinball of the Month
« skrivet: februari 17, 2010, 23:23:44 »
Vad är gemensam mellan flipper och Coca-Cola?

Det här.

11
Tävlingar / Sörkka Pinball Open 2010
« skrivet: februari 17, 2010, 13:17:36 »
Det är igen dags för Sörkka 19&20 mars.

Anmälningen har påbörjat

här.

Svenska sidor är tyvärr inte ännu färdiga, men försök engelska.

12
Flippersnack / Februari 2010 Pinball of the Month
« skrivet: januari 19, 2010, 22:48:15 »
här.

Det är alltid nåt slags Time Fantasy att spela fina gamla spel.

13
Flippersnack / Januari 2010 Pinball of the Month
« skrivet: december 19, 2009, 17:28:06 »
Så längt bort från jultomtarsom det nånsin kan vara.

Lite tidigt, jag tror jag ska lägga mig och sova vintersömn tills julet är över.

14
Flippersnack / Idioter som köper andras spel....
« skrivet: december 19, 2009, 17:23:32 »
Det händer om man säljer billigt att det är flera som vill köpa.

Jag minns när jag sålde flera spel några år sen:

Någon ringde från ca.100km bort och sa jag ska köpa ett (det var ju ganska billigt) spel. Jag sa bra, jag håller det för dej några timmar. Annars det var strängt först med pengar går först med spelet.

När första köparen hade slutat samtalet och var på sin väg hit, ringde en annan köpare från kanske 15 km borta och tvingade att han måste få köpa samma spelet. Jag sade att det år sålt. "Men du har det nog kvar där. Ge ditt kontonummer, så ställer jag strax pengar in på banken till dej." Jag sa igen spelet år sålt. Huoohhh.... Då mäste jag förklara igen varför jag inte vill sälja till honom. Lyckligtvis dök första köparen upp med pengar som han hade lovat.

Med andra spel som hade högre pris var också handlandet mycket enklare.

15
Flippersnack / December 2009 Pinball of the Month
« skrivet: november 20, 2009, 00:13:15 »
En sån här.

Vad var det här egentligen med punkten i början av satsen på 70-talets Williamser?

Sidor: 1 2 3 ... 9