Frispel

sedan 2001

Tillståndskrav för internetcaféer: ett hot mot flipperspel

MungoBBQ

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Visa profil
 • Stad: Hässelby
Men det är ju helt sjukt!

"I förarbete till automatspelslagen står att det inte är lämpligt att ställa ut automatspel i områden nära en skola varför uppställning av sådana spel på en skola med yngre elever inte är förenligt med lagen."

Det betyder alltså att det inte går att lagligt ställa ett flipperspel i en lokal där barn vistas?

Jag skulle väldigt gärna vilja få bort automatspelslagen helt nu, det börjar bli mer än lovligt bisarrt. Hoppas innerligt att någon av riksdagsmotionerna tas på allvar.


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Jag håller i alla lägen med LOP; om att den som läser här på SFS om lokaler med flipperspel knappast kan få intrycket, att det är barn och ungdomar som flipprar ihjäl sig :-)

Efter att domstol fastställt att datorspel på internetcaféer omfattas av automatspelslagen, har personer som står bakom sådan verksamhet uppvaktat bl.a. Regeringskansliet.

Jag har förståelse för det:

Det är inte rimligt att jämställa datorer med automatspel.

I dialog som då uppstått, har det sagts att flipperspel inte alltid kräver tillstånd. Till stöd för det har man refererat till bl.a. SFS, och påstått att det uppstår alltfler privata spelhallar, som myndigheter inte bryr sig om.

Jag anser att det är ett jäkla fulspel, att försvara spel på internet med att entusiaster och spelsamlare gör flipperspel tillgängliga, i hobbylokaler.

Dessutom är det främst "gubbar" som håller på med flipperspel.

Den kritik som riktats mot internetkaféer har tydligen sitt ursprung i att polis och socialtjänst sett 10-åringar, som på kvällar och nätter sitter framför datorskärmar.

En sådan problematik finns inte kring flipperspel.

Redan den 23 februari 2012 ska riksdagens utskott hantera motioner, om bl.a. avskaffande eller förändring om den s.k. Automatspelslagen.

Jag tror dessvärre, att det blir avslag på sådana slags motioner vid riksdagsbehandlingen, som sker den 12 april 2012. Detta eftersom Regeringskansliet till stor del påverkar utgången.

Därför vidhåller jag att det nog vore bra, om i synnerhet tjänstemän vid Regeringskansliet kan bjudas in, till att besöka hobbylokaler, med flipperspel.

Därigenom får de som påverkar själva se, att flipperspel i sådan miljö absolut inte kan jämställas med exempelvis ett internetkafé.

Jag tror i och för sig inte att en sådan dialog leder till att Automatspelslagen avskaffas (inte i första taget). Däremot kan det leda till att specifikt flipperspel inte utsätts för tyngre regelverk, än de som idag gäller.

I bästa fall är det ett steg mot särreglering av flipperspel.

Frågan om vad som är ett automatspel, eller inte, är minst sagt svår att besvara. Från tid till annan har en hel del olika föremål bedömts utgöra ett automatspel.

Jag har personligen ställt den frågan på sin spets för över 20 år sedan, genom att tillse att en tom äggkartong (!) med hål upptill och nedtill (ett hål där mynt läggs in och ett där mynt kan trilla ut efter att äggkartongen skakas) blev polisanmäld, som illegalt automatspel.

(eftersom tillstånd saknades)

Åklagare kontaktade LI, detta resulterade i att polis blev beordrade att beslagta vad som i beslagsprotokollet blev benämnt som "hemtillverkad utbetalningsautomat".

På grund av att endast ett fåtal personer spelat (vilket jag var noga med) bedömdes brott som ringa gärning. Därmed kunde åtal inte väckas. Likväl fick jag dock svart på vitt, att till och med en tom äggkartong utgör automatspel, enligt svensk lagstiftning.

Med detta som argument, lyckades jag driva igenom förståelse för att samlartillstånd för spelautomater bör beviljas mer generöst. Det gick så långt, att jag fick i uppdrag av LI att ta fram underlag, för bedömning av samlarspel.

Allt tack vare den spelbara äggkartongen.

För några år sedan fanns det ett konkret lagförslag, om att förströelsespel (exempelvis flipperspel) skulle omfattas av innehavstillstånd.

Branshförbundet bemötte förslaget med en demonstration på Sergels Torg i Stockholm, där vi med stora släggor slog sönder flipperspel, med orden:

"Innehavsförbud = återstår bara att slå sönder spel"

Efter vår aktion och den mediala uppmärksamhet frågan fick (helt enligt vår avsikt) skrotades detta förslag. Tack och lov.

Det jag nu ser (och jag tror tyvärr inte att jag målar fan på väggen), är att Automatspelslagen sannolikt kommer att förändras, på så sätt, att allt brukande av automatspel inklusive flipperspel behöver tillstånd.

Detta för att undanröja argument från internet-folk, om att tillstånd inte alltid behövs för flipperspel: och att inte heller internetspel (därför) alltid ska kräva tillstånd.

Jag anser att Regeringskansliet (och LI när frågan också är på deras bord) bör inse, att flipperspel som spelform är speciell, i jämförelse med tv-spel och datorer.

För att en sådan förståese ska uppstå, känns det angeläget, att de som har hobbylokaler med flipperspel visar upp sin hobby, för beslutsfattare.

En sak har jag nämligen lärt mig under åren, och det är att dialog och förevisning alltid fungerar bäst.

Detta oavsett om det gällt bedömning av spelautomater (eller äggkartonger!), hot mot flipperspel, eller annat. När människor med sina egna ögon får uppleva hur tokigt det kan bli, är viljan till förändring stor.

Om lagstiftning förändras, kan vi mycket väl tänka oss att bordshockeyspel i bostaden i praktiken omfattas av en lagstiftning om spel. Däremot tror jag inte att samhället skulle ägna resurser åt att beivra sådant:

lika lite som att polis (utan anmälan) utreder äggkartonger.

När det sedan gäller frågan om "när" tillstånd idag behövs för att ställa upp ett förströelsespel (flipperspel) är det ett faktum, att t.o.m. LI ger olika besked, vid skilda tillfällen.

Det svar som refereras om lärarrum är lika luddigt, som också Automatspelslagen är: och som leder till att olika besked således ges, från stund till annan.

Låt säga att du har en lokal, där endast du själv och din familj ska vistas. Där behövs inget tillstånd, för att inhysa flipperspel. Får du bjuda in kompisar? ja, om det är en som det heter "begränsad personkrets". Men får du bjuda in vem som helst, närsomhelst? Nej, inte utan tillstånd: OM det inte är fråga om ett tillfälligt arrangemang, för då är tillstånd enligt Automatspelslagen inte behövligt.

Det internet-folk hävdat, är att varje tävling på datorer är en unik enskild tävling, med en början och ett slut. Därför (menar man) ska tävlingar på datorer i internet-kafeer få förekomma dagligen, eftersom det hela tiden är fråga om individuella nya tävlingar (spel).  

Med därtill hänvisning till att flipperspel förekommer utan några tillstånd i (alltfler) hobbylokaler, vilka inte anses tillståndspliktiga, menar de vidare att endast förekomst av datorer (lika lite som förekomst av flipperspel) medför tillståndsplikt.

Det internet-folket missar i en sådan argumentation, är att redan själva uppställandet av förströelsespel (datorer) i utrymme dit allmänheten har tillträde, medför att ett tillstånd enligt Automatspelslagen behövs.

Anledningen till att flipperspel i en hobbylokal normalt inte behöver motsvarande tillstånd, är att en sådan lokal till skillnad från ett publikt internetkafé inte är öppen för allmänheten, och inte heller har förvärvssyfte.

Trots denna klara skillnad, vad gäller publika internetkaféer och privata hobbylokaler, kan jag ha viss förståelse, för att frågan ändå förs fram:

och att beslutsfattare därför kan ha uppfattningen, att det blir bättre, om alla möjligheter till tillståndsfrihet försvinner:

eftersom (återigen) därmed alla argument är dödade.

Detta i synnerhet när till och med LI (från tid till annan) ger olika besked, om när tillstånd behövs: och uppenbart känner sig tvungna att skriva minst sagt luddiga svar, på en konkret förfrågan:

som om lärarrummet och gondars återgivande av LI:s svar:

"...kan det vara så att detta inte är att betrakta som allmänheten..." ---  "...kan det gå bra att ställa ut flipperspelet utan tillstånd."

Det är således en j-kla massa "kan" och "kan gå bra":

d.v.s. det är hela tiden reserverat, för att tolkning kan ske åt två håll! Det är precis denna slags osäkerhet, som internet-folk åberopar, och hänvisar till förekomst av flipperspel i hobbylokaler, där tillstånd inte krävs.

Nu är det inte jag som bestämmer :-) men hade så varit fallet, skulle Automatspelslagen omgående avskaffas och ersättas med en utökad lotterilagstiftning.

I en sådan ny lotterilag skulle jag föreskriva, att inget automatspel med annan vinst än frispel någonsin, oavsett situation och förhållande i övrigt, får uppställas:

utan förekomst av tillstånd från en myndighet / LI.

Till detta skulle jag lägga till en bestämmelse, om att rätt till frispel får utgöras av högst fem frispel, som följd av varje spelsession.

Därmed skulle alla helt fritt få ställa upp och spela på förströelsespel, oavsett flipperspel eller datorer. Detta samtidigt som samhällets resurser istället kan ägnas till att eftersöka illegala automatspel.

Med en begränsning av antal frispel omöjliggörs att det förekommer poker- och fruktspel, i form av förströelsespel:

vem vill satsa pengar och vinna högst fem spelkrediter?

Jag hoppas verkligen, att en situation där flipperspel i alla lägen erfordrar tillstånd (oavsett om det är tillfällig tävling eller samlande) inte blir verklighet.

Ni som har många flipperspel (och som därför kan bevisa att det är fråga om en oskyldig hobby) kan i bästa fall skapa förståelse = framtiden ser bättre ut, för flipperspel.

Tänk dock på att inte försöka begära generellt avskaffande av hela regleringen av förströelsespel. Regeringskansliets tjänstemän som handhar spelfrågor, LI och därtill en del politiker är bekymrade för poker- och fruktspel:

och tv-spel utan tillstånd = risk för sådana spel.

Återigen:

Flipperspel är helt unika som spel och bör särregleras.
« Senast ändrad: februari 03, 2012, 00:43:31 av Linde »


P Q

 • Donator Silver
 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 2027
  • Visa profil
 • Stad: Lomma
Varför krångla till det? Folket på LI är inte dumma i huvudet, utan förstår säkerligen att vi är ett gäng gamla stötar som gör detta för att det är roligt. Att flipper är tillståndspliktigt är inte "barnprostitution" eller något annat spektakulärt, utan en berättigad oro att ett "frisläppande" skulle leda till att någon utnyttjar friheten för att göra en inkomstbringande maskin baserad på en friare reglering. Självklart kan LI inte göra en sådan bedömning eller stå bakom en avslappnad reglering. Men...

Varför inte få LI att utfärda dispens för lokaler eller tävlingar som är sanktionerade av en grupp sakkunniga från SFS. Då kommer vi att få behålla vår hobby, LI får full insikt i alla tävlingar och lokaler samt regleringen för att förhindra fulspel kan finnas kvar.
Har någon tidigare funderat i dessa banor, eller pratat med LI om en sådan lösning?


fitzroy

 • Donator Silver
 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1563
  • Visa profil
 • Stad: Bankeryd
PQ...Du har en sund och strikt mycket korrekt idé, men det är Lobby verksamhet som gäller i både Politik & LI

Jag har läst så många fantastiska och intressanta ideér som borde gå hem hos alla beslutsfattare,

MEN!...
det funkar bara med rätt kontakter ; rätt tid , rätt benämning & rätt rundgång!

/M


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Jag förstår PQ och önskar själv att sådant vore möjligt.

I mångt och mycket är det dock som fitzroy skriver:

Lobbying, och åter lobbying, är det som gäller.

Jag vet att bl.a. tjänstemän i Regeringskansliet läser inlägg här på SFS. Därför är det bra, att det nu tydligt framkommer, att "flipperfolket" och intresse som odlas här är väldigt annorlunda, jämfört med internetspel.

När personer bakom internetspel försöker påskina att deras internetspel är samma sak som flipperspel; och att det är orättvist att begära tillstånd för internetspel, eftersom flipper inte alltid kräver tillstånd, är det enligt min uppfattning inte bara fråga om en taskspark:

utan dessutom om direkt vilseledande information.

Flipperspel behöver (tyvärr) visst tillstånd; att hänvisa till att enstaka tävlingar och privat samlande inte medför tillståndsplikt är inget bra "försvar" för internetspel.

Det enda som sådan argumentation kan leda till, är att regelverk för flipper (förströelsespel) stramas upp: vilket dessvärre också diskuteras.
« Senast ändrad: februari 03, 2012, 01:01:31 av Linde »


jura

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 319
  • Visa profil
 • Stad: Uppsala
Linde och övriga:
Vem är "internetfolket"eller "personer bakom internetspel"? Har vi någon kontaktperson så att vi kan tillgodose en sansad diskussion mellan "internetfolk" och "flipperfolk"?


Bally

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 6166
 • Spelautomatsamlare sedan 1977
  • Visa profil
  • Bally.se
 • Stad: Stockholm
Jag säjer bara att regeringskansliet ska ge fullständigt FAN i min spelsamling.

Jag trodde att kontrollmaniet skulle kraftigt minska efter att högern tog över makten, men det är samma jävla elände fortfarande.
Bally Hagman
Flippernörd
www.bally.se
För övrigt, så bör alla Dr Who spel skrotas


superpin

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Visa profil
 • Stad: Solna
Kommer osökt att tänka på snacket om att skicka LI på lanpartyarrangörerna. What goes around comes around.
Ola Rodenkirchen


Leffe

 • Donator Silver
 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 516
  • Visa profil
 • Stad: Järfälla
Ang. lobbying, varför inte skicka länken på den här tråden till Regeringskansliet, politiker m.m.
Då kan de själva läsa om våra funderingar och synpunkter.
Även om de nu är här på SFS och läser inlägg.


johan_r

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1544
  • Visa profil
Den dagen det krävs tillstånd för flipper i sitt eget hem är det dags att flytta från detta land!


SAB

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 318
  • Visa profil
 • Stad: luleå
P Q:
Förstår vad du menar med den tanken men flipperhobbyn, om man menar att antingen ha ett eller några spel själv eller att spela på utställda spel, är mycket större och mer rotad än att 'alla' är medlemmar här på sfs eller i nån förening. Det måste finnas många -bara lilla jag vet några med ett eller fler spel som inte är det minsta aktiv på något forum eller annat,- som spelar och samlar flipper utan att de är medlemmar här. De giller flipper. punkt.

Därför känns det ju väldigt konstigt och fel att försöka inskränka hobbyn till bara såna som gillar att dela sitt (flipper)liv på internet (eller i klubb)..


P Q

 • Donator Silver
 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 2027
  • Visa profil
 • Stad: Lomma
SAB: tanken är inte att man måste vara aktiv på forumet, utan att man tillsätter en kontrollgrupp från folk som finns på forumet. Enligt tidigare trådar finns det redan folk som är betrodda med uppgifter sanktionerade av staten. Att man som samlare får ta kontakt med en grupp (av forumsmedlemmar) ser jag som ett enklare förfarande än att ta kontakt med LI.

Dispensen ser jag inte som tillämplig på utställare, utan endast tävlingar/hobbylokaler/hemmabruk.
« Senast ändrad: februari 04, 2012, 09:12:41 av P Q »


SAB

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 318
  • Visa profil
 • Stad: luleå
Ok, då förstår jag nog bättre hur du menar. Kan ju vara ett bra alternativ ifall ideerna om totalförbud antas riiskera att bli verklighet..


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Jag fick kännedom om argument från internet-folk (att flipperspel inte alltid är tillståndspliktiga och att därför inte heller datorer alltid bör vara det) vid samtal, med en av LI:s spelkontrollanter.

Jag gick vidare, och talade med en del mycket sympatiska tjänstemän inom spelsektorn: sådana finns det gott om, och jag smörar inte. :-) Faktum är att flertalet människor, som arbetar med reglering och tillsyn av spel och lotterier, är både mänskliga och trevliga individer.

Detta sagt, trots att det även finns mindre klokt folk, som vill förbjuda allt vad spel heter: såtillvida att det inte finns en dekal med texten "tillhör AB Svenska Spel".

Den bild som framkom, är att olika innehavare av lokaler med internetspel, vid en rad tillfällen (när tjänstemän besökt internetcaféer eller blivit kontaktade om sådant) alltmer kommit att hänvisa, till reglering av flipperspel.

När det som nu är fråga om pågående översyn av lagstiftning (Automatspelslagen) där t.o.m. LI idag endast kan hänvisa till "indikationer", se tidigare länk från LI till media, är det dock omöjligt, att ta reda på vem som har sagt vad.

Tågordningen brukar vara, att tjänstemän inhämtar behövlig information, från en mängd olika håll. Därutöver är det vanligt att medborgare själva hör av sig, med synpunkter.

Därefter sägs endast: "departementet har erfarit..."

Detta är inte alltid negativt. Medborgare bör kunna tala med tjänstemän, utan att riskera att "ställas till svars", för sin uppfattning.

När det senare finns konkreta lagförslag, redovisas däremot alltid vem som anför vad. Dessvärre är det ofta i en sådan senare fas försent, att skapa förändring. Om exempelvis en proposition redan är beredd hos Regeringskansliet, ska det väldigt mycket till, för att ändra på innehållet.

Därför gäller det att agera nu: när det (enligt som sagt var också LI) fortfarande endast finns "indikationer". När dessa indikationer har övergått till att bli färdiga förslag för Riksdagen = loppet är kört.

Jag fortsätter därför att uppmana er med hobbylokaler, att bjuda in inte bara LI och politiker. Ring Finansdepartementet, be att få tala med ansvariga för spel och lotterifrågor.

Förklara, att ni hört att det finns indikationer, om ett nu pågående lagstiftningsarbete, som gäller förändringar av Automatspelslagen. Bjud in till visningar av lokaler och berätta om er hobby i form av flipperspel, som inte har någonting att göra med spelhallar.

(Leffe: bra förslag om att sända denna tråd, jag vet dock att den här tråden ändå blir läst, på flera olika håll)

Därmed har ni startat dialog, som endast kan medföra gott.
     
En tjänsteman förklarade vidare, att LI berättat om SFS, och att man därför läst en hel del (som det sades) intressanta trådar. Jag fick under samtalet fråga, om vart jag själv anser att skillnaden går, mellan en hobbylokal och en spelhall.

När jag frågade hur man menade blev svaret (ganska exakt):

"Jo, på det där flipperforumet med orange färg finns inlägg om lokaler, med som vi förstår ett hela tiden växande antal flipperspel, och sedan verkar det som  att vem som helst bjuds in att spela, i sådana lokaler. Om vem som helst är välkommen att spela och det sker regelbundet, då är väl tillståndsfrihet, med åberopande av ett samlande eller tillfällig tävling, inte förenligt med gällande rätt?"

Jag svarade med att berätta att flipperspel är minst sagt mycket utrymmeskrävande, och att det därför inte är många som kan förvara mer än på sin höjd två-tre flipperspel, i sin bostad.

Jag berättade vidare, att likväl som att samlare av mynt och frimärken träffas regelbundet och umgås med sin samlingar, förekommer det att samlare av flipperspel träffas. Med tanke på att sådana träffar i regel sker i form av tävlingar som tar åtskilliga timmar i anspråk, är det helt uppenbart, att endast inbitna entusiaster är med och spelar.

Jag bollade tillbaka en fråga:

Även om du gillar att spela flipper, skulle du kunna tänka dig att stanna under flera timmar i en källare, för att tävla mot andra, som också gillar flipper?

Nej, blev svaret... varpå jag fortsatte med att berätta, att medelåldern hos personer som träffas på detta sätt är sådan, att hänvisningar till social skyddslagstiftning för barn och ungdomar är minst sagt väldigt främmande. Detta jämfört med hur det ser ut på internetcaféer, där tydligen främst unga personer sägs spela.

Jag summerade läget med privata hobbylokaler, på det sätt som är ett faktum. Att det således handlar om medelålders män, som samlar och spelar flipper, med behov av lokaler eftersom flipperspel är extremt utrymmeskrävande.

En sådan argumentation är dock långt ifrån tillräcklig:

bäst är om tjänstemän med egna ögon får se lokaler.

Dessvärre befarar jag, att det oavsett lobbying kommer att införas förändringar, med innebörd att spel på flipperspel (förströelsespel) alltid kräver tillstånd.

Detta eftersom nuvarande skrivning i lagtext, om att endast tillfällig uppställning inte är tillståndspliktig, redan åberopats, av internet-folk.

Tänk själv:

Hur blir det annars när en innehavare av ett internetcafé ställs till svars, för att inte ha haft tillstånd enligt Automatspelslagen, och i rätten hänvisar till att det är fråga om tillfällig verksamhet?

...och lägger fram en stor mängd utskrifter här från SFS eller från annan håll: med innebörd att det till och från sker tävlingar på förströelsespel, utan tillstånd?

Vän av ordning kan (givetvis) finna mängder av invändningar mot en sådan jämförelse, men ändå. Förekomst av möjlighet till tillståndsfrihet = utrymme för godtycke.

Med en reglering, som klart och tydligt anger att varje form av spel på förströelsespel erfordrar tillstånd - punkt slut - uppstår inte behov av tolkning, och inte heller godtycke.

Det vore naturligtvis trevligt på alla sätt och vis, om en grupp exerter från SFS kunde råda över dispenser, men jag tror inte att det i något läge kan bli verklighet. För i sådant fall talar vi verkligen om risk för godtycke.

Eftersom översyn av Automatspelslagen beror på en önskan att ta bort alla möjligheter till spel utan tillstånd (så att undantag från tillståndsplikt inte ska kunna åberopas av internetcaféer), skulle därtill en grupp dispensgivare inom SFS, med all säkerhet, bemötas med krav om en dispensgivare för också internetspel, under vissa former:

"varför ska flipperspel få dispens och inte datorer"?

För det fall datorägare inte skulle få motsvarande möjlighet till dispens, kan jag dessutom gott och väl tänka mig, att datorägarna åberopar EG-rätt, om likabehandlingsprincip:

i form av att ett internetcafé plötsligt ägs av exempelvis ett danskt bolag, som kan hävda att den inre marknaden har satts ur spel, med inflytandet från instans (SFS:s grupp), vars beslut om dispens inte kan prövas i en domstol.

(jmf med hinder i EG-rätt mot branschauktorisation)  

Däremot (återigen) borde specifikt flipperspel kunna få bli föremål för särreglering. Med följden att uppställning av flipper endast behöver anmälas till LI, istället för att dyrbara tillstånd ska sökas.

Jämför gärna med lättöl:

Lättöl får (väl?) köpas och säljas nästan hursomhelst, av skälet att lättöl är en svag dryck. På samma sätt bör det vara med flipperspel. Flipperspel är så "spelsvagt", att reglering med särskilda tillstånd inte är nödvändigt.

Det jag däremot hyser gott hopp om att vi kan rädda, är vår rätt att inneha flipperspel, utan tillstånd. När det gäller automatspel enligt Lotterilagen som kräver tillstånd (för innehav), är det sannolikt så, att det stora flertalet av sådana automatspel idag innehas utan något tillstånd.

Med handen på hjärtat:

Hur många av er som läser detta, och som äger en 30-40 år gammal enarmad bandit har innehavstillstånd, från LI? Jag har det, Bally Hagman har, och givetvis många andra. Likväl finns det antagligen hundratals automater, som kan vara tillståndspliktiga, där tillstånd inte finns.

Till saken hör dock att detta inte behöver vara lagbrott att inneha sådan automat, utan tillstånd. Detta av främst skälet att praxis på tiden med s.k. Lyckohjul kom att medföra, att automatspel med borttagen utbetalningsenhet (i strid med tidigare regelverk) fick användas, som Lyckohjul.

När senare Lyckohjul förbjöds, infördes inte något krav på innehavstillstånd, för sådana automatspel! Om jag ägde en enarmad bandit som inte omfattas av tillstånd skulle jag hävda, att den använts som Lyckohjul, på 1990-talet.

Eftersom innehav av en utbetalningsmekanisk (del till sådan automat som erfordrar innehavstillstånd) inte kräver något innehavstillstånd, blir innehavsfrågan något delikat.

Alldeles oavsett hur en sådan bedömning slutligt landar, är det ett faktum att varken LI, åklagare eller polis beivrar gamla spelautomater, i människors hem.

Om vi får se en ny lagstiftning, där redan själva innehavet av automatspel i form av flipperspel, datorer eller annat omfattas av tillståndsplikt, är detta (primärt) för att motverka kommersiell uppställning, utan tillstånd.

Därmed inte sagt, att risk för innehavsförbud inte är något bekymmer. Tvärtom, och jag både hoppas och tror därtill att sådan lagstiftning går att förhindra, med sund lobbying.  

Däremot tror jag inte att ett innehavsförbud på papper ger följden, att polis sätter igång att jaga flipperspel, som finns i våra hem. Detta lika lite som att polisen idag eftersöker enarmade banditer, i våra hem.  

Återigen:

Det Regeringskansliet, LI och andra vill uppnå, är att det inte ska finnas luckor eller utrymme för godtycke. Med en följd, att innehavare av internetcaféer kan hänvisa till diverse oklarheter, som skäl för att inte ha tillstånd.

Det handlar inte om att någon vill stoppa oss, från att äga och spela på flipperspel, eller andra harmlösa spel. Men dessvärre kan viljan att stoppa luckor och godtycke även medföra, att vår oskyldiga hobby påverkas negativt.

För att mota olle i grind (att "indikationer" övergår till konkreta lagförslag) är det således angeläget, att de som handlägger dessa frågor får insyn, i våra förhållanden.

Alldeles oavsett om vi engagerar oss med brev, inlägg här eller inbjudan till förevisningar, tror jag att alla nog förstår, att stillasittande inte ger resultat.

Jag förstår och respekterar, att alla inte har möjlighet att agera, men... den dag, som det kommer brev till innehavarna av lokal x och x från LI; som påtalar, att redan innehavet men framför allt (numera) allt spel på flipperspel kräver tillstånd, varför vederbörande uppmanas att genast inge ansökan samt betala ansökningsavgift...

...då är det försent.

******************************

Målar jag måhända fan på väggen, med mina inlägg om detta?

Jag önskar själv, att så vore fallet.

Dessvärre anses internetcaféer vara ett både växande och stort problem.

Eftersom samhället bestämt att sådan verksamhet ska regleras med hjälp av Automatspelslagen, blir följden, att framtiden för flipperspel är hotad:

inte för att flipperspel anses farligt, utan som biverkan.

Det kan i bästa fall (i vart fall delvis) förhindras:

om vi visar att flipperspel förtjänar bättre öde.
« Senast ändrad: februari 04, 2012, 15:23:59 av Linde »


JPN

 • Donator Silver
 • Sr. Member
 • *****
  • Antal inlägg: 261
  • Visa profil
 • Stad: Lund
Linde: först och främst vill jag säga att dina inlägg är mycket intressanta att läsa och att ditt engagemang i frågan är beundransvärd.

Jag blir dock inte riktigt klok på vad myndigheterna är ute efter men efter att läst inlägg och funderat lite så undrar jag om det är tvådelat?

1) Man vill inte ha miljöer som är skadliga för barn och ungdomar. Tydligen har man kommit fram till att internetcaféer kan vara sådana miljöer. I det resonemanget måste man då ha kommit fram till att det är själva datorerna på dessa ställena som ställer till problem? Är det någon som vet var själva datorn kommer in i problemställningen?

Om vi då antar att myndigheten lyckas leda i bevis att datorer i cafeer med ungdomar leder till fördärv så uppkommer då ännu fler frågor.

a) På vilket sätt kan man räkna datorer och flipperspel som samma sak?
b) Hur kommer det sig att kulturminstern bevistar dream hack och dessutom tycker att det är en bra tillställning.
c) Varför har man inte redan förbjudit alla tjänster för internetspel på dator, dvs XBOX live Playstations motsvarighet, EA-games motsvarighet etc. etc.
d) Hur har man tänkt att komma åt ad hoc nätverksspelande såsom att använda t.ex. Nintendo DS på bussen eller på vanliga cafeer och spela mot andra över nätverket?

2) Staten vill ha monopol på lotteri och spelautomater med pengavinst på.

Jag kan ha viss förståelse för att myndigheterna kan se att man kan bygga om flipperspel till lotterimaskiner men även här blir det ju då frågeställningar.

a) Vilken maskin som helst kan man ju använda till illegalt spel, varför försöker man reglera just flipperspel?

b) Varför undantar man inte specifika flipperspel med specifika programvaror. WPC spelen är ju faktiskt rätt trevliga i de här sammanhangen iom att dom tom har ett säkerhetschip som kontrollerar att rätt ROM körs.

c) Vi antar att flipperspel trots allt kan användas för diverse pengaspel. Varför vill man som lokalinnhavare av endera slag använda ett flipperspel som "hasardspel"? En kortlek, darttavla eller tom texttvs bingosida (om den nu finns kvar) skulle ju faktiskt vara bra mycket enklare om man nu vill bedriva sådan verksamhet.

d) Varför ingår inte tv-apparater i automatspelslagen? Denna punkt bygger iof på att antingen texttvs bingosida finns kvar eller att man orkar tillverka en dvd med liknande funktion och spelar upp på tv:n.

e) Vad gör myndigheterna för att stoppa illegala spel via internet från privatpersoners datorer på cafeer, hamburgerbarer etc. Vem som helst kan ju koppla upp sin privata laptop mot en bettingsida eller kasinosida.

Nu har vi ju i Sverige en tradition av att myndigheterna "skyddar" oss medborgare mot diverse faror. Det kan man ju tycka vad man vill om och själv tycker jag nog att det är i grunden trevligt. Dock blir det i mina ögon hyckleri när man har statliga spel som drar in stora pengar till statskassan utan att i första hand använda dom till att behandla människor som blir spelmissbrukare (som medborgare ska jag dock ärligt erkänna att jag hellre ser att staten tar spelvinsten än privata internationella aktörer). Att överhuvudtaget diskutera flipperspel när man talar om ungdomar i skadliga miljöer och problem med hasardspel tyder på att beslutsfattarna inte har någon verklighetsförankring i frågan.

Jag tror att Linde har rätt när han skriver att berörda beslutsfattare bör bjudas in till flipperlokaler för att se vad det handlar om. Att det ska behövas är dock i grunden tragiskt då man som medborgare egentligen ska kunna utgå från att våra folkvalda beslutsfattare faktiskt fattar välgrundade beslut baserade på fakta. Det borde då vara deras skyldighet gentemot oss att ta reda på fakta själva och inte lita på lobby grupper.
« Senast ändrad: februari 04, 2012, 17:02:58 av JPN »


Tags: