Frispel

sedan 2001

Tillståndskrav för internetcaféer: ett hot mot flipperspel

Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Varning; detta inlägg blir långt. Jag beklagar detta, vilket inte endast beror på att jag är upprörd. Jag är sedan en tid tillbaka drabbad av sjukdom, som medför att det (till och från) är svårt att exempelvis skriva som tidigare.

*****************

Det har förekommit dialog om varför internetcaféer inte jagas av Lotteriinspektionen (LI).

Detta mot bakgrund av att datorer för spel i en sådan miljö kan medföra, att Lagen om anordnande av visst automatspel (Automatspelslagen) är tillämpningsbar:

med följd att internetcaféer liksom flipperspel kan behöva dyrbara tillstånd.

LI har meddelat, att lagtekniska hinder föreligger, vilket medför att det inte anses möjligt att tillämpa krav om tillståndsplikt, för internetcaféer.

Nu är nya besked i antågande, se länk till Arbetarbladet:

(jag har fått denna länk från LI)

Arbetarbladet om tillstånd för internetcaféer

Det Arbetarbladet (och LI) berättar, är att det har kommit informella signaler, om nya regelverk.

Jag vill inte skrämma upp flipperälskare i onödan, men:

Enligt kontakter inom Regeringskansliet har företrädare för internetspelscaféer till sitt försvar bl.a. hävdat, att flipperspel (!) inte alltid omfattas av tillstånd.

Det internet-folket påpekat, är att det finns verksamhet med uthyrning av flipperspel till företagslokaler, där i princip vem som helst (anställda och besökare) kan spela flipper:

detta utan att någon kräver tillstånd för flipperspel.

Dessutom har internet-folk sagt, att tävlingar på flipper regelbundet förekommer; och att dessa (lika lite som nu dagliga "tävlingar" på datorer i internetcaféer) anses tillståndspliktigaa.

Med slutklämmen; att det är djupt orättvist, om tävlingar på flipperspel och dessutom uppställande i företagslokaler ska kunna ske utan tillstånd, om samtidigt internetdatorer för tävlingsspel (i och med uppställande) kräver tillstånd.  
 
Nu förväntas därför uppstramning av Automatspelslagen.

I bästa fall blir följden "endast", att tillståndskrav för internetcaféer fastställs som mer tillämpningsbart.

I värsta fall utökas därtill tillståndskrav för flipperspel till att gälla all slags uppställning, av flipperspel och andra s.k. förströelseautomater (för automatspel enligt Automatspelslagen).

Vill det sig riktigt illa blir följden, att möjlighet att anordna tävlingar på flipperspel utan tillstånd (som en tillfällig verksamhet) därtill helt och hållet upphör.

Det sägs rent ut, att problemet med internetcaféer beror på att Automatspelslagen är oklar: när det gäller kraven på tillstånd, och därtill utformning av tillstånd.

För att komma tillrätta med internetcaféer finns det därför funderingar, om att utvidga Automatspelslagen; så att alla former av uppställande av spel för förströelse är (blir) tillståndsplikt, i alla tänkbara situationer.

Med andra ord:

"Tack" internetcaféer, för risk för utvidgad lag...

...med följd att harmlösa flipperspel drabbas.

Jag ansert det vara helt absurt, om en del mindre välskötta internetcaféer ska resultera i en skärpt Automatspelslag. Kontakter i Regeringskanliet säger dock, att miljön i internetcaféer väcker alltmer oro:

och att Automatspelslagen är ett praktiskt redskap, för att såväl begränsa som övervaka internetspelscaféer.

("internetspel i caféer är väl nutidens arkadspelshallar" sa en handläggare helt spontant, när detta ämne kom på tal)

Risken är idag mycket stor, för att vi här under året får se en skärpning av Automatspelslagen. Med således följden att flipperspel blir tillståndspliktiga, i alla lägen.

Detta i syfte att möjliggöra mer effektiv tillsyn av spel på internetspel i form av förströelespel, i olika lokaler.

Den som vill försöka få fram att specifikt flipperspel bör särregleras (befrielse från tillstånd eller i vart fall endast anmälningsplikt), bör därför skynda på.

Jag har givetvis själv påtalat, att det är helt orimligt, om flipperspel blir mer tillståndspliktiga, i syfte att komma till rätta med påstådda problem hos internetcaféer.

Det svar jag fått, är att med hänsyn till det (jämfört med situationen tjugo år tillbaka) ringa antal förströelsespel i form av flipperspel som är utställda kan problemet inte bli särskilt stort, för flipperspel.

Visst, helt klart har antalet utställda flipperspel minskat, under de senaste tjugo åren. Men det lär knappast bli fler flipperspel, om Automatspelslagen skärps:

så att all hantering av flipperspel blir tillståndspliktig.

En handläggare har för övrigt sagt, att även flipperspel i privata bostäder bör omfattas av tillståndskrav. På något liknande sätt, som gäller för samlarinnehav av enarmade banditer, och andra automatspel, enligt Lotterilagen:

"så att alla automater i Sverige registreras"

Tack och lov har även LI tidigare förklarat, att det skulle bli ogörligt med tillståndskrav för flipperspel, i privata bostäder. Det som kom tillbaka, var en kommentar, om att i vart fall det "ständigt ökande antalet privata spelhallar" bör omfattas av en framtida skärpt Automatspelslag.

När jag förhört mig vidare om vem som påstår, att det finns ett ökande antal privata privata spelhallar, hänvisas det till detta underbara forum (!).

Ja, just det:

Handläggare i Regeringskansliet berättar, att man läst här på SFS, om hela tiden nya lokaler, med där en stor mängd flipperspel.

Jag har givetvis påpekat, att sådana lokaler inte kan anses utgöra spelhallar. Att det handlar om eldsjälar, som låter samlingar av icke kommersiella spel vara tillgängliga i hobbyverksamhet, som mest skapar utgifter för ägare.

Jag personligen är fruktansvärt avundsjuk, på er som äger ett stort antal härliga flipperspel. Det är dock inte av avundsjuka, som jag härmed uppmanar er, att vara mera försiktiga, om vad som som skrivs i ett forum.

Den som berättar om en privat lokal med flipperspel bör vara helt tydlig, om förhållandet att det är fråga om hobby, och ingenting annat.

Att vi som gillar att samla spel drivs av hobby och samlande är självklart för oss själva, men (uppenbart) inte för alla i samhället. Därför kan det nog vara angeläget, att alltid vara tydlig om att det är hobby, och inget annat.

Detta till undvikande av förbud eller inskränkningar.

Ett konkret förslag...

Ni som äger hobbylokaler med ett större antal samlarspel:

Bjud in företrädare för Regeringskansliet (och fortsätt att bjuda in LI) till flippertävlingar. Därmed kan ni tydligt påvisa, att det är en hobby, och inget annat.

Genom att avdramatisera privata hobbylokaler med spel kan ni i bästa fall uppnå, att hobbylokaler inte heller framöver omfattas av tillståndskrav.

En handläggare inom Regeringskansliet har tidigare sagt, att en lokal med fler än tio automatspel (oavsett om det är en kommersiell eller privat lokal), "givetvis måste finnas registrerad och omfattas av någon slags tillsyn".

Den gången fanns det inget gehör för sådan uppfattning.

Nu, när Automatspelslagen kan skärpas i syftet att reglera internetcaféer, är det inte längre givet, att förslag med sådan kaliber avvisas, som alltför långtgående.

En ny Automatspelslag, med innebörden att all hantering av flipperspel inklusive enstaka tävlingar och uthyrning av flipper till kontor, osv. alltid är tillståndspliktig:

och därtill tillståndskrav, för mer än tio flipperspel i den privata bostaden (eller hobbylokal), torde väl vara samma sak som ett adjö, till många flipperspel i Sverige?

Summa summarum:

En del har hoppats på att krav om tillstånd för internetspel ska leda till ett slags framtvingande, av (överlag) enklare regler, för spel, som anses utgöra förströelsespel.

Det med resonemanget "om internetspel drabbas blir det nog krav på lättnader som verkligen ger resultat".

(jag talar således om förströelsespel på datorer och inte om spel enligt Lotterilagen på publika internetspel, vilket är fastställts som olagligt i domar från Högsta domstolen)

Nu ser det istället ut att bli tvärtom:

att Automatspelslagen skärps, på så sätt att all hantering av spel i automatspelslagens mening (flipper, tv-spel och datorer för förströelsespel oavsett tävling eller inte) omfattas av tillståndskrav.

Inte alls bra... adjö, tillståndsfria flippertävlingar och tillståndsfri uthyrning av flipper, till företag, osv.

Vill det sig riktigt illa, tillkommer således en skrivning om att uppställning av mer än tio automatspel i en lokal alltid medför tillståndsplikt:

oavsett om lokal är egen källare, eller spelhall på stan.

När jag påpekat det orimliga i att samlare med flipperspel uppställda i sin bostad ska betala tusentals kr i årliga avgifter för tillstånd och tillsyn, är svaret, att det bedöms mer angeläget, att kontrollera internetspel.

Som sagt var:

"Tack" till internetcaféer, som åberopat flipperspel till sitt försvar.

...och vad finns att göra?

Än finns inte ny lag, men se länk ovan till Arbetarbladet.

Ni som äger lokaler med spel:

Bjud in företrädare för Regeringskansliet och påvisa hobby och oskyldighet.

Att bara tala (skriva) lär inte räcka. Ni som äger spel och som berörs bör agera: om ni anser det bekymmersamt med ett nytt regelverk, enligt ovan.

Det är givetis också bra att uppvakta riksdagens ledamöter, men här torde Regeringskansliets tjänstemän (som hanterar spelfrågor) vara "rätt", att bjuda in till god dialog.

Lycka till...

...och dessutom ett litet klargörande:

Jag bedriver inte spel med förströelsespel, utan är verksam med spel enligt Lotterilagen. Mitt engagemang i detta är således inget, som gynnar egna intressen.

(bortsett från privat samlarintresse)

Jag har dessutom föreslagit, att specifikt flipperspel bör särregleras. Med argument att exempelvis spel som jag är engagerad i därmed kan bevakas, med bättre resurser.

LI (samhället) bör främst ägna resurser till kontroll av spel om pengar, inte till hantering av flipperspel. Jag vågar påstå, att LI i sak håller med mig, om det.

Det stora bekymret idag, är att Regeringskansliet betraktar internetcaféer som ett växande problem: som är möjligt att beivra, med en skärpt Automatspelslag.

Med följden att flipper kommer med, som en form av spel som plötsligt är mer förbjudet. En sådan utveckling hoppas jag att alla (utifrån sin möjlighet) försöker att förhindra:

genom att skriva brev, bjuda in, och föra dialog.

En stor mängd enskilda som gör sin röst hörd ger resultat!

********************

Jag är medveten om att Regeringskansliets tjänstemän som hanterar spelfrågor torde läsa detta inlägg; människor i beslutande position, som är trevliga som individer, och dessvärre inte inser hur många som drabbas negativt:

om skärpt Automatspelslag påverkar flipperspel.

Förhoppningsvis finns det gott om medborgare som älskar sina flipperspel och som nu är beredda, att bjuda på insikt och förståelse, för detta klara faktum.

Om (när) Automatspelslagen skärps, är det angeläget att det samtidigt införs bestämmelser, som leder till att specifikt flipperspel i vart fall inte får det svårare, än idag.

Ett krav i ändrad Automatspelslag om:

- tillstånd för mer än tio flipperspel i bostad eller hobbylokal,

- tillstånd för flipperspel uthyrda till kontor, osv.

- tillstånd för enstaka flippertävlingar

tillintetgör flipperspels möjlighet att överleva.

Det är inte bara orättvist och omotiverat, om flipperspel blir föremål för ny lagstiftning. Om det bedöms finnas stora problem, med vissa enskilda internetcaféer, måste det rimligtvis gå att hantera, utan att flipperspel påverkas.

En sådan utveckling diskriminerar alla som älskar flipperspel:

varför ska vår hobby inskränkas, med avgifter och förbud?

********************

Jag själv har av flera olika anledningar inte möjlighet att ta strid för frågor, om flipperspels framtid. Dessutom för jag ständigt dialog om Lotterilagen, och vill inte gärna riskera att bli betraktad, som sittande på två stolar.

Detta trots att flipperspel inte alls har med Lotterilagen att göra (såtillvida att andra vinster än frispel inte är förekommande). Likväl är det viktigt med en tydlig gräns, så att sakfrågan alltid är i fokus.

Jag brukar dock när möjlighet finns vara med och ställa upp samlarspel på mässor och liknande. Detta för att stimulera samlarintresse, och för att det därtill är väldigt kul.

Det jag därtill gärna bidrar med är information (som här om vad som är på gång) och givetvis förslag på åtgärder.

Återigen:

Jag hoppas att vilja till engagemang finns och önskar lycka till.

Ett stillasittande = flipperspel riskerar en dödskyss:

i form av ny, men otidsenlig, Automatspelslag.
« Senast ändrad: januari 31, 2012, 22:26:13 av Linde »


EZL

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 996
  • Visa profil
 • Stad: Malmö
(Ursäkta crosspostningen, men Linde verkar vara en person som har bra koll och bryr sig om lagstiftningen, så jag kommer klistra in det här inlägget från en annan tråd som Linde kanske missat om han inte har stenkoll på forumet hela tiden som en annan forum-idlare ;-) )

---
Jag är ingen hejare på hur svenska lagar skapas men här är ett försök att sätta sig in i det.

Det verkar som att det drar ihop sig för behandling av automatlags-motionerna som lades i höstas:
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120& ;doktyp=betankande&bet=2011%2f12%3aKrU5

De motioner som främst rör flipperspel är Kr268, Kr276 och Kr315.
Dessa motioner ska behandlas av Kulturutskottet med början 2012-02-23, dvs om mindre än en månad.

Här är riksdagens sida för kulturutskottet:
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartP age____6374.aspx

där man klart och tydligt kan läsa att:
Citera

"Vill du säga vad du tycker till ledamöterna i utskottet eller har du politiska frågor? Kontakta då ledamöterna direkt:"

Det finns alltså en uppmaning på riksdagens hemsida om att man ska kontakta ledamöterna direkt för att säga vad vi tycker.

Det sitter alltså 42 ledamöter som kommer att ta beslut om det här alldeles snart och bara väntar på oss att höra av oss!

Bör vi inte sätta igång en liten kampanj här att skriva brev till dessa ledamöter?

Både som spelare, utställare, försäljare och arrangörer är det vår medborgerliga plikt att bestiga barrikaderna och slåss mot väderkvarnarna för att göra våra röster hörda! ( )

42 x porto,kuvert,papper,bläck (email biter inte lika hårt som pappers-brev) är ingen ohygglig summa att lägga på att främja vår belackade hobby.


CC

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1248
  • Visa profil
 • Stad: Rydboholm
Borde vara självklart att i sitt eget hem har man så mycket flipper man vill , med eller utan tillstånd.

Ska man börja jaga alla datorägare med fler än 10 olika spel i datorn om tillstånd oxå ?

Kanske inte helt enkelt att stifta lagar , men nog borde man både få spela flipper och dator hur mycket man vill utan att ha tillstånd för det som privatperson ? Då detta sker idellt som en hobby.
Driver man verksamhet eller har det på "allmän lokal" är det väl berättigat med tillstånd och tillsyn ? som det fungerar idag ?

Jämför alkohol / utskänkning: I mitt hem dricker jag och samlar på hur mycket sprit jag vill. Ska man driva pub måste man ha tillstånd.
"Varning! Vissa av mina inlägg kan innehålla spår av sarkasmer och ironi! Nötter kan sätta sådant i halsen."


Purre

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 2004
  • Visa profil
  • Flippergubben
 • Stad: Sollentuna
Maskiner uthyrda till företag som har spelet i kontorsmiljö för sina anställda är vad jag vet inte undantagna.
Även på sådana platser krävs tillstånd redan idag.


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
EZL:

Bra jobbat och tjusigt inlägg, hoppas många skriver.

Dessutom:

Försök att få ledamöter i Riksdagen att besöka flippertävlingar har väl ägt rum, försök igen... förutom att bjuda in tjänstemän vid Regeringskansliet, som behöver se en sund sida.

CC:

God liknelse om alkohol och pub / och visst kan man fundera om inte fler än tio datorspel också ska utlysa krav på tillstånd. Även det ett bra argument.

Purre:

Jag skrev otydligt. Långvarig utställning i t.ex. kontorsmiljö = tillståndskrav.

Men det som nu är i fara är också TILLFÄLLIG uthyrning. Idag är det (normalt) ok att utan tillstånd hyra flipperspel, till ett jippo över en helg, där personal och besökare kan spela flipper.

Internet-folk har sagt, att internetspel i regel används för tävlingar, och att om en tävling sker en gång om dagen eller en gång i månaden inte bör spela någon roll:

och att tillfälligt automatspel inte kräver tillstånd.

Jag anser att internet-folk trampar snett, om tillfälligt uppställande av flipperspel jämställs med tillfälliga tävlingar på datorer.

Detta inte minst av skälet att datorer hela tiden finns på plats, även när tävling inte äger rum.

Med ett resonemang om att spel bara sker när spelet utförs skulle flipperspel kunna stå uppställda, i all evighet, utan tillstånd. Detta förutsatt att flipperkulor endast läggs in vid tävlingar (spel).

Jag tror inte på det synsättet som juridiskt hållbart...

Det som nu sägs, är att det bästa och enklaste är om samtlig hantering av automatspel (enligt Automatspelslagen) bör omfattas av tillståndskrav:

= ingen kan skylla på att "de får men inte vi", osv.

Därmed uppstår inte gränsdragning, om när datorer får vara uppställda utan tillstånd, i ett internetcafé. Det riktigt beklagliga, är att i sådant fall försvinner möjlighet till tillfälliga flipperspel, utan tillstånd. Med följd att flippertävlingar samt tillfällig uthyrning till kontor m.m. plötsligt kräver (dyra) tillstånd.

Det största hotet är väl annars, om fler än tio automatspel i en bostad medför tillståndsplikt? Vem vill samla... med en vetskap om kostnader och kontroll i bostaden...?

Hur kul är det om en snubbe från LI knackar på din dörr en lördagskväll, och begär att få kontrollera tillstånd: och som förklarar att spel kan hämtas in av polis, eftersom du glömt att söka utökat tillstånd, för senaste flipperinköp...?

Visst, kanske inte blir en prioriterad arbetsuppgift, men jag säger ändå nej tack, till sådan lagstiftning. Flipper hemma utan tillstånd är en mänsklig rättighet och inte en fråga för staten / våra myndigheter.

Dags att trycka upp en knapp till jackan (?):

RÖR INTE MITT FLIPPERSPEL

Därmed lär folk fråga = dialog om dumma förslag = sätt att påverka.
« Senast ändrad: februari 01, 2012, 08:57:13 av Linde »


Purre

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 2004
  • Visa profil
  • Flippergubben
 • Stad: Sollentuna
Hur fungerar samlartillståndet för banditer?
Kostar det nåt och finns det någon gräns där för hur många maskiner man får ha?


CRS

 • Full Member
 • ***
  • Antal inlägg: 202
  • Visa profil
 • Stad: Ljusdal
Jag kan inte, hur jag än vänder och vrider pådet, förstå varför man inte skulle få ha fler än 10 flipperspel i sitt hem? Det var det dumaste jag hört.. någonsin!


JPN

 • Donator Silver
 • Sr. Member
 • *****
  • Antal inlägg: 261
  • Visa profil
 • Stad: Lund
Jag hoppas det finns bra jurister här på forumet för det första jag skulle vilja göra om detta blir verklighet är att anmäla regeringskansliet.

1) Det lär väl finnas fler än 10 datorer på regeringskansliet där åtminstonde ett enklare nätverksbaserat datorspel finns installerat, jag undrar om inte hjärter (ett kortspel på datorn) är förinstallerat på många xp-maskiner. Om dom inte anmäler sina datorer som automater i det läget så bör dom ju begå ett lagbrott? Därefter får man överväga om man ska anmäla alla övriga företag med mer än 10 anställde.

2) Man kan ju hoppas att det finns något EU-direktiv eller likande som hindrar staten mot att göra såna grova intrång i privatlivet att man inte får samla på så många saker man vill av flipperspel. Tyvärr är det väl inte så, då EU mest verkar vilja lagstifta åt andra hållet, men jag hoppas iaf.

Det borde dessutom vara ganska lätt att undanta listade flipperspel från regeln. Det finns ju trots allt en begränsad mängd titlar (visst dom är hyggligt många och något spel kanske inte hamnar på listan direkt men det bör vara görbart). LI bör väl då se till att listan uppdateras med rena flipperspel. Det vore väldigt lätt i dagsläget iom att det egentligen bara är Stern som tillverkar spel idag och inte lär det väl bli hundratals tillverkare den närmaste tiden heller.

Finns det någon som vet varför inte förbudet mot automatspel görs mycket enklare? Varför förbjuder man inte (eller kräver tillstånd) bara på spel om pengar eller pengars värde rakt av? Då blir ju både flipperspel och datorspel fullt tillåtna. Eller har myndigheterna fått tokfnatt och gjort samma sak med datorspel som dom gjorde med flipperspel på 60, 70-talet och hävdar att det leder till barnprostitution och drogmissbruk etc.?
« Senast ändrad: februari 01, 2012, 14:30:09 av JPN »


Bally

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 6166
 • Spelautomatsamlare sedan 1977
  • Visa profil
  • Bally.se
 • Stad: Stockholm
Purre, Uthyrning till företag där enbart de anställda har tillträde till flipperspelet kan väl inte kräva tillstånd så vitt jag vet.
Men om samma spel skulle stå så att kunder och besökare  till företaget har tillgång till spelet (dvs spelet görs tillgängligt för allmänheten)så krävs tillstånd.

Angående utbetalingsmaskiner (d v s slots m.m.) så finns det inget tak så vitt jag vet. Jag har två samlartillstånd för sammanlagt 25 spel.
Sen finns det enarmade banditer som inte kräver samlartillstånd.
Om en enarmad bandit är tillverkad utan någon utbetalningsenhet, en s k kreditmaskin som då inte har någon hopper, så räknas den som ett förströelsespel som då inte kräver samlartillstånd.
samlartillstånd går bara att få för mekaniska och elektromekaniska banditer. d v s maskiner som är minst 31 år gamla.

Men för att återgå till hotet mot flipperspel, så är det bara till att uppvakta riksdagspolitikerna.
Varför skulle flipperspel i privata lokaler behöva ha tillstånd och kontrolleras???
Det skulle vara intressant att höra vilka sociala och samhälleliga störningar politikerna har att luta det beslutet mot. Jag har då inte läst en enda liten notis att det skulle vara några problem med privata flipperspelsamlingar. Jag skulle vilja se politikerna uppvisa några som helst bevis på problem angående detta.

Man kan inte stifta lagar på godtyckliga krav på kontroll för något som inte är ett samhälleligt problem.
Bally Hagman
Flippernörd
www.bally.se
För övrigt, så bör alla Dr Who spel skrotas


Purre

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 2004
  • Visa profil
  • Flippergubben
 • Stad: Sollentuna
DAH: Vad jag vet så spelar det ingen roll, tillstånd krävs oavsett. Jag har kunder som kollat upp detta med beskedet att de behöver tillstånd även om det bara är de anställda som har tillgång till spelet. Då har de sökt och fått det beviljat.

Varför jag undrade om banditerna var ifall man kunde tänka sig en liknande lösning för flipperspel som hobby. Dvs inte lika omständligt som för kommersiell verksamhet.
Gratis och ej närmare specat än ett visst antal spel.
OM det nu kommer på tal om tillstånd för privat bruk.
Personligen tycker jag att det låter helt uppåt väggarna, men förstår på sätt och vis hur man tänker. Genom att döda InternetCafé-ägarnas argument vad gäller undantagen för flipperspel så har de inget att sätta emot.
Bakvänt och långsökt. För att komma åt detta borde annan lagstiftning än automatspelslagen upprättas. Det rör ju sig inte ens om regelrätta automater på internetcaféer, alltså apparater med myntinkast.
Sen kan man ju undra hur de skall hantera kontrollen av ev privattillstånd, flipper-pejlare eller vad?


Bally

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 6166
 • Spelautomatsamlare sedan 1977
  • Visa profil
  • Bally.se
 • Stad: Stockholm
Samlartillstånd för utbetalningsmaskiner kostar nog runt 2000:- idag, misstänker jag. jag betalade nog sammanlagt ca 3000:- för mina två tillstånd.
Bally Hagman
Flippernörd
www.bally.se
För övrigt, så bör alla Dr Who spel skrotas


Purre

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 2004
  • Visa profil
  • Flippergubben
 • Stad: Sollentuna
Men det är en engångskostnad och kräver inte att man periodiskt ansöker nytt?


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Det är en engångskostnad (2.300 kr) och tillståndet gäller tillsvidare.

(samlartillstånd för automat som kräver innehavstillstånd)

Precis som Danne skriver, kan tillstånd sökas för ett stort antal automater, vid samma tillfälle. Det kan således vara till fördel, att vid ansökan passa på att ansöka för alla automater, som man förr eller senare avser att skaffa.

Jag får väl skryta lite :-)

När jag för många år sedan hjälpte LI med omfattande material för bedömning av samlarspel fick jag igenom en skrivning, om att spelautomaten ska vara "försatt ur spelbart skick".

Tidigare krävdes, att automaten i princip skulle plockas sönder, så att den inte fungerade: vem vill förstöra ett samlarspel?

För att en automat som omfattas av Lotterilagen ska vara i spelbart skick erfordras, att någon kan vinna mer än annan. Om du som äger automaten endast spelar själv (eller låter vänner spela utan att dessa erlägger insats och/eller mottar vinst), sker inget "spel" (lotteri), i Lotterilagens mening.

Dessvärre har jag på senare tid hört, att nya kvaster inom LI likväl ansett, att samlarspel aldrig får fungera. Frågan synes dock vara en slags icke fråga, eftersom inga problem förekommer, kring samlarspel.  

Motsvarande regelverk för flipperspel vore dock ínte bra.

Ett samlartillstånd som föreskriver att "spel" inte får ske på förströelsespel (flipperspel) skulle nämligen medföra, att spel aldrig kan äga rum. Detta eftersom sådant spel uppstår, redan i och med användandet av spelet.

Vem vill äga flipperspel, som man aldrig får spela på?

Det som kan verka väldigt tokigt, bör dock betraktas även utifrån lagstiftares perspektiv. Om det vore möjligt att få samlartillstånd för flipperspel, med där möjlighet att låta människor spela, skulle det (väl?) knappast dröja särskilt länge, innan någon åberopade sådana tillstånd för spel:

"nej, vi behöver inte ett vanligt (dyrbart) tillstånd för förströelsespel... vi har nämligen samlartillstånd, som medför rätt att inneha, uppställa och spela..."

Det blir nog ingen lätt nöt att knäcka, om (när) regler för flipperspel i privat ägo ska utformas. En skrivning om att sådana flipperspel endast får finnas i bostaden vore ett dråpslag, för alla med hobbylokaler:

och vart går gränsen mellan hobbylokal och spelhall?

Regeringskansliets tjänstemän har sagt, att det inte kan vara särskilt rimligt, att äga mer än tio fliperspel. Jag håller inte med om det. Att försöka bestämma vad som är ett rimligt högsta antal, eller inte, är omöjligt. Alla har olika förutsättningar, för ekonomi, utrymme och annat.

Därför tror jag att det är bra, om tjänstemän bjuds in till hobbylokaler, och får se verklighet. Att det är entusiaster, som lever för spel och sin hobby:

och inte spelutställare, som gömmer sig bakom en samlarflagga.

(absolut inget ont med spelutställare, tvärtom, men det är trots allt skillnad på äpplen och päron... samlare har inga inkomster från sina spel och bör därför bedömas mindre styvmoderligt.)

Hursomhelst blir detta nog inte en lätt fråga att lösa: och allt beror som sagt var på att internet-folk har åberopat flipperspel och tävlingar utan tillstånd, som skäl för att inte behöva tillstånd, trots dom om tillståndsplikt.

********************

Det finns förövrigt en kategori av internet-folk, som har det riktigt svårt idag:

de som erbjuder spel om pengar via publika internetspel.

Kolla in LI:s senaste seger i domstol:

Lotteriinspektionen vite med 200.000 kr

Lokalinnehavare, som tagit emot internetspel med möjlighet att vinna pengar, har fått vitesföreläggande med 200.000 kr.

Nu har Förvaltningsrätten sagt OK till vitet.

(vilket lär överklagas, trots att möjligheten till framgång med det torde vara minimal: lagen är helt tydlig... det är inte tillåtet med sådan verksamhet.)

Jag tror dessvärre att Regeringskansliet och därtill LI är väldigt trötta på argument, om att spel över internet inte omfattas av lagar om spel.

För att visa muskler, och därtill en gång för alla visa att inga undantag är möjiga att åberopa, vill man knappast ha särskilda undantag, för förströelsespel.

Det faktum att detta påverkar flipperspel är tragiskt, men hur ska annars problem med internetspel hanteras? Så länge flipperspel (under vissa omständigheter) kan finnas utan tillstånd, lär sådan verksamhet bli till argument, hos aktörer med exempelvis internetspel.

OBS:

Jag försvarar (självfallet) inte förslag som försvårar för flipperspel, men likväl finns det således två sidor av myntet.

Hursomhelst är det angeläget, att de som hanterar frågor om lagstiftning och nya regler för spel i form av förströelsespel får insikt, om att det faktiskt finns seriösa samlare och entusisaster, som berörs.

LI vill i grunden inget ont om flipperspel, men om (när) internetspel alltmer försvaras med att flipperspel inte alltid behöver tillstånd, lär nog även LI svänga om.

Purre är nog helt rätt ute med sín synpunkt:

Genom att döda argument från internet-folk försvinner behov av utdragna rättegångar, där "rätt eller fel" prövas. I ett läge där tillstånd alltid gäller för förströelsespel kan ingen (längre) hänvisa till undantag, av olika slag.

Jag för min del anser, att det är alltmer angeläget, att få stöd för särreglering av specifikt flipperspel. Med följden att flipperspel inte ska behöva tillstånd, utan endast behöver anmälas in, till LI.

En sådan särreglering bör dock endast gälla flipperspel.

För att verkligen undanröja misssbruk, bör förteckning med samtliga tillverkade flipperspel upprättas: som fylls på vartefter Stern (och förhoppningsvis fler) levererar nya flipperspel.

En särreglering av alla förekommande förströelsespel skulle med all sannolikhet leda till att pokerspel och frukthjul i form av tv-spel "endast för förströelse" återkommer.

I sådant fall motverkas hela tanken med särreglering:

att oskyldiga flipperspel bör befrias från allt vad tillstånd heter... samtidigt som särreglering (en gång för alla) påvisar, att flipperspel aldrig ska (kan) användas som argument... för att också andra spel ska slippa tillstånd.

En framtid med krav på tillstånd i alla lägen för flipper och där även flipperspel i bostaden kräver ett tillstånd känns minst sagt dyster... därför (återigen):

ni som har bäst möjlighet (läs fina hobbylokaler), bjud nu in riksdagsledamöter, tjänstemän från Regeringskanslier och därtill återigen LI: till lokaler med flipperspel för hobbybruk... och visa er dagliga verklighet:

att det handlar om samlande och spelglädje.

(och inte om kommersiell verksamhet)

Det är givetvis också bra att skriva, men inget slår möten, där beslutsfattare får se läget, med sina egna ögon. Därmed skapas möjlighet till förståelse, för flipperspel. Alternativet "inte agera" underlättar inte för flipperspel.
« Senast ändrad: februari 01, 2012, 23:52:23 av Linde »


LOP

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1230
  • Visa profil
 • Stad: Göteborg
En intressant grej tycker jag är att på LI:s hemsida under "frågor och svar"->förströelsespel står tydligt att även bordshockeyspel är att betrakta som automatspel, men airhockey är det inte. http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Fragor--Svar/Forstroelsespel/

Jag skulle vilja veta exakt vad som gör en pryl till ett automatspel.

Den gemensamma nämnare jag ser är att ett automatspel kännetecknas genom att man rör vid en pryl varvid en annan påverkas. (Flipperknapp->flipper, spak->hockeyspelare, joystick->gubbe på skärm)

I airhockey och boxningsspel har man fysisk kontakt med själva "spelpjäsen"->inget automatspel.

Vet du Linde vad som kännetecknar ett automatspel, stämmer mitt antagande? Kommer det krävas tillstånd för bordshockeyspel i hemmet i framtiden om lagen går igenom? Labyrintspel?

En annan fundering är resonemanget om ett ökat antal privata spelhallar. Om man läser om det här på SFS, hur kan man då undgå att förstå hur dessa lokaler drivs och ungefär vilken ålder det är på gubbarna som håller på, och ropa på strängare lag?
IFPA ID #734


gondar

 • Jr. Member
 • **
  • Antal inlägg: 74
  • Visa profil
 • Stad: Borås
Tycker det är intressant att höra att andra företag fått besked att ett flipper på kontoret kräver tillstånd. Kan ju bero på hur stort företaget är kanske.

Jag har både över telefon och mail pratat med Lotteriinspektionen angående dessa frågor på vår skola och fått följande besked:

"Enligt automatspelslagen krävs tillstånd för att ställa ut förströelsespel (tex flipper) för allmänheten eller i förvärvssyfte. Att ställa ut flipper i elevernas allmänutrymme skulle förmodligen bli att klassa som allmänheten i den bedömningen. I förarbete till automatspelslagen står att det inte är lämpligt att ställa ut automatspel i områden nära en skola varför uppställning av sådana spel på en skola med yngre elever inte är förenligt med lagen.
 
Beträffande din fråga angående lärarrummet kan det vara så att detta inte är att betrakta som allmänheten. Det beror på hur många lärare som jobbar på skolan. Är det en liten lärarkår och spelet inte ställs ut i förvärvssyfte (du inte tar betalt) kan det gå bra att ställa ut flipperspelet utan tillstånd."

Vilket jag tolkade, och fortfarande gör som att det är ok för vår lilla lärarkår att ha ett flipper stående på kontoret där elever inte har tillgång till det.

Med det sagt hade jag gärna ställt ut ett flipper i elevernas uppehållsrum som förströelse till dem på rasterna (lära dem lite kultur). Detta verkar ju dessvärre inte vara ok enligt lagen :P

Intressant nog har vi nu ett arkadspel stående, dock med elevernas eget programmerade spel i showcase/test syfte. Enligt lag är ju faktiskt inte detta ok heller. Ytterligare ett exempel på hur skevt det är om man följer lagen till punkt och pricka.


Tags: