Frispel

sedan 2001

Lagförslag: alla flippertillstånd upphör 1 april 2006

Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
I ett nytt lagförslag föreslås att:

* alla tillstånd för förströelsespel (bl.a. flipperspel) upphör senast den 1 april 2006.

* nya tillstånd söks hos Lotteriinspektionen (inte längre hos kommuner).  

…men ingen större fara på taket för möjligheten att även framöver ha flipperspel i privata bostäder, utan krav på innehavstillstånd:

Tack vare ett hittills framgångsrikt arbete med argumentation om det orimliga i krav på innehavstillstånd för ett flipperspel hemma synes sådana dumheter vara lagda på hyllan.

Det här blir ett ganska långt inlägg, men det känns lika bra att förklara allting grundligt. Jag vet att många funderar över dessa frågor, och nu finns som sagt var lagförslag.

Först en liten bakgrund:

Lagen om anordnade av visst automatspel (”automatspelslagen”) reglerar speltillstånd för förströelsespel. Med förströelsespel avses flipperspel och andra automatspel som inte ger vinst eller endast vinst i form av frispel. För att få ställa ut ett förströelsespel behövs ett tillstånd, som idag prövas och meddelas av landets kommuner.  

Det nya lagförslaget:

Fredagen den 11 juni 2004 blev förslagen till ändring i automatspelslagen tillgängliga.

Förslagen är i huvudsak enligt följande.

Den 1 januari 2005 övertar Lotteriinspektionen tillståndsprövning och tillsyn av förströelsespel från landets kommuner.

Den 1 april 2006 upphör alla idag befintliga tillstånd som avser tid därefter, med följden att nya speltillstånd för tid efter den 1 april 2006 söks hos Lotteriinspektionen.

För tillstånd som upphör att gälla före april 2006, men efter januari 2005, blir det också aktuellt med ansökan hos Lotteriinspektionen: eftersom det alltså föreslås att de ska överta all tillståndsgivning från den 1 januari 2005.  

Tidigare förslag om typgodkännande av förströelsespel finns inte med i denna omgång. Den tanke som finns idag är istället av sökanden av tillstånd hos Lotteriinspektionen ska visa, att den automat som ansökan avser inte kan användas för annat än förströelsespel.

Möjligheten att överklaga avslag begränsas jämfört med idag på så sätt att ett avslag från Lotteriinspektionen endast kan överklagas i en enda instans (till Länsrätten) utan krav på prövningstillstånd.

Det här är som sagt var förslag, men de remissbehandlas inte, eftersom det ägt rum tidigare. Lagförslagen har idag offentliggjorts som föremål för s.k. notifiering. Det innebär att de anmäls i EG inför det att förslag om lagändring prövas i Riksdagen.

Förslagen kan fortfarande påverkas i många riktningar. Ett sådant arbete har pågått och pågår fortfarande, avseende bl.a. former för tillstånd och övergångstider. EG-rätt spelar också en stor roll; det är EG-rätten som föranleder notifieringsprocessen.  

Väldigt positivt för oss som gillar att ha spel hemma, är att det således inte lämnats förslag om innehavsförbud för förströelsespel.

Enligt fredagens lagförslag blir det med andra ord fortfarande fritt fram för att ha t.ex. flipperspel utan tillstånd, i en privat bostad. I den delen synes vi som argumenterat flitigt hos bl.a. Finansdepartementet och Lotteriinspektionen om det orimliga i krav på innehavstillstånd för flipperspel redan ”nått hela vägen fram”

…men jag kan försäkra läsarna av dessa rader om att det arbetet minsann inte har varit helt lätt. Det har funnits (och finns fortfarande...) åtskilliga byråkrater, som vill att "alla automatspel" ska omfattas av krav på innehavstillstånd. Även hemmaspel.

Däremot återstår en hel del arbete i den betydligt tyngre delen, som bl.a. gäller krav på att de befintliga speltillstånden inte ska få upphöra med nu föreslagna korta varsel.

Nöjesbranschens riksförbund (NRF) agerar stenhårt i sådana frågor. Eftersom jag vet att det är en del spelutställare som läser detta eminenta forum uppmanar jag dem att omgående söka medlemskap i NRF.

Spelutställare som vill vara säkra på att bl.a. få en möjlighet till långsiktiga och säkra speltillstånd har därför allting att vinna på att gå med i NRF: det säger sig självt att ett branschförbund endast bör biträda sina medlemmar i enskilda tillståndsärenden.  

Eftersom jag leder en arbetsgrupp i NRF som arbetar med förströelsespelsfrågor ska jag dock inte propagera mer för NRF i denna sak (jag torde ju vara partisk...).

När nu förändringar av förevarande slag är på gång tror jag emellertid att alla som har intressen i spelutställarbranschen kan inse vikten av att tillhöra branschförbundet.

Summa summarum:

En minst sagt omvälvande lagändring för förströelsespel är på gång. För ägare av privata spel utgör förslagen (i vart fall inte i dagsläget) något problem, men för spelutställare är situationen mindre god.

En försiktig gissning är att varje nytt tillstånd kommer att kosta minst 1.800 kr och därtill bara gälla två år i taget: och att ett nytt tillstånd ev. behövs vid byten av spel på en plats. Därtill följer extra debiteringar för ärenden som behöver mer tid (när ett spel som ansökan avser anses svårbedömt).

Detta medför att operating av förströelsespel, som redan är tungt, ansträngs med fler nya kostnader. Spelbyten var tredje månad kan i värsta fall innebära en kostnad med minst 4 x 1.800 kr (= 7.200 kr) extra per år. För varje spelplats…

Det finns som sagt var en hel för arbete för branschförbundet och det pågår för fullt, sedan lång tid tillbaka. Minst sagt.

Rejäla problem lär för övrigt de som ställer ut tv-spel få:

Lotteriinspektionen vill motverka förekomst av s.k. vuxenspel (frukt- och pokerspel). Det innebär att de som ska söka ett tillstånd till tv-spel verkligen kommer att behöva ”bevisa”, att deras ansökningar inte avser sådana spel; och en utställning av spel som inte överensstämmer med tillstånd ska resultera i återkallanden av tillstånd, varefter spelutställaren inte får nya tillstånd. Detta enligt resonemang som förts tidigare i lagstiftningsarbetet.

Beslut om återkallanden föreslås för övrigt gälla omedelbart.

Det är självfallet önskvärt med tydliga regelverk, som skapar rättvisa förutsättningar för näringsidkare. Förhoppningen är bara att spelkontrolländamålen med en ny lagstiftning inte sträcker sig så långt, att en del spelutställare ”inte orkar med byråkratin” och lägger av. Även spelutställare måste få verka på ett rimligt sätt, om det ska vara lönt för dem att bedriva näring.

Den som ev. har frågor eller funderingar om de nya förslagen i de spörsmål som gäller privata förströelsespel (t.ex. om flipperspel i bostäder; om än de som sagt var inte alls synes vara hotade med nuvarande förslag) är välkommen att ställa dem här på forumet:

Jag svarar så gott jag kan (med reservation för att jag tyvärr inte alltid har möjlighet att kolla här varje dag) och bollar också ev. svårbesvarade funderingar med bl.a. Lotteriinspektionen och departement.  

För ev. frågor om och från spelutställarföretag och deras framtidsutsikter (utöver ovanstående) hänvisar jag dock till Nöjesbranschens riksförbund (NRF): där ett omfattande arbete utförs, för dess medlemmars speltillstånd m.m.  

...och som sagt var: som det ser ut idag är det ingen större fara för "hemma-spel". Vi kan tvärtom hoppas på att få ha dem i fred för spelbyråkraterna...

Med vänlig hälsning

Ulf Linde
« Senast ändrad: juni 12, 2004, 04:56:36 av Linde »


Grandelius

 • Hero Member
 • *****
  • Antal inlägg: 1514
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Man undrar ju om det är någon som verkligen bara sitter och hatar flipperspel. Detta lär ju innebära att det helt är slut med flipperspel på till exemepel de lokala pizzeriorna.
Citera
... ett nytt tillstånd ev. behövs vid byten av spel på en plats.

Menar du att det skulle behövas ett nytt tillstånd så fort man vill byta från ett flipper till ett annat, eller menar du om man till exemepel vill byta från ett videospel till ett flipperspel (ja, drömma kan man alltid ;-)?
Mighty Leader of the Junk Yard Fanclub


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Jo, tyvärr finns det sådana funderingar:

En av de delfrågor som NRF driver är att spelutställare utan kostnad ska kunna anmäla "byte av spel i ett tillstånd".

Idag är det lite olika: de flesta kommuner godtar spelbyten, men det finns tyvärr vissa som då kräver nytt tillstånd och det vore minst sagt illa om det blir så i hela landet.
« Senast ändrad: juni 12, 2004, 12:21:58 av Linde »


Uddis

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 253
  • Visa profil
 • Stad: Visby
Har inte läst förslaget själv ännu (länk?) så jag funderar på ett par saker.

Vad är sagt om tillståndsansökan?
Ska ung samma papper in som de flesta komuner vill ha eller är det mer pappersexersis på g?

När jag pratade med författaren av den förra (?) rapporten så sa han det skulle behövas utdrag ur brottsregister (tror jag det var) och lite annat bökigt.
Det verkade som det skulle behövas samma papper som till jackvegas maskinerna.

Är det sagt något om krav på lokaler?
Utskänkningstillstånd osv?


1800kr för 2 år...
1800/24=75kr i månaden förutsatt att man inte byter spel. Det är inte så farligt. Men...
Får vi utställare något för de högre kostnaderna?
 

Om det krävs mer papper så kommer vi nog inte att få ut några spel alls. Det är ju utställaren som står för servicen med tillståndshantering. Om man ska lämna in papper som bara lokalägaren kan fixa blir det nog inte av med någon utställning.
Eller också får man skita i tillstånd...

Just det.
En sak till.
Det ska väll inte behövas tillstånd för slutna sällskap?
« Senast ändrad: juni 12, 2004, 15:30:25 av Uddis »


Linde

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 377
  • Visa profil
 • Stad: Stockholm
Det är den nuvarande automatspelslagen som behålls.

Den största skillnaden är att Lotteriinspektionen övertar hela hanteringen från kommunerna samt att möjligheten att överklaga avslag m.m. försämras.

Även för slutna sällskap erfordras i princip ett tillstånd för förströelsespel, i vart fall om spelet anordnas i förvärssyfte. Både i nuvarande och föreslagen lag. Det enda egentliga undantaget är om förströelsespel anordnas i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär; detta både i nuvarande och föreslagen lag.

En del kommuner är emellertid ganska generösa i sin bedömning och anser inte att det behövs tillstånd för förströelsespel i slutna sällskap. Enligt Lotterinspektionen har detta förorsakat att spelklubbar uppstått. Därför är skärpning av krav på tillstånd att vänta, när (om) Lotteriinspektionen tar över. Tyvärr drabbar det också flipperspel.

Krav på serveringsstillstånd (alkohol) är inte aktuellt för tillstånd till förströelsespel.  

Lotteriinspektionen ska bedöma såväl lokalen som sökandens lämplighet och även här kan det antas att regelverk blir mer styvmoderliga. Under alla förhållanden är en större pappershantering att vänta. Lotteriinspektionen ska som sagt var pröva om tillstånd bör ges och sökanden måste visa att automat, lokal och inte minst sökanden själv är lämplig.

Jag har det sagt det tidigare men säger det igen:

Självklart är det bra med regler, men krav bör inte göras så krångliga att de som vill bedriva näring ger upp... och i slutändan (som i inlägget ovan) till sist funderar på att strunta i tillstånd ;-)  (om än jag förstår att det ovan är sagt med glimten i ögat).

Då har s.a.s. en ny lag motverkat sig självt.

Spelutställare (oavsett storlek) som behöver detaljerad information om situationen för operating av förströelsespel kan alltid kontakta Nöjesbranschens Riksförbund (NRF) för ansökan om medlemskap.

Spelföretagare har allt att vinna på att organisera sig i branschförbundet; inte minst när det så småningom (och det får vi tyvärr räkna med) uppstår spörsmål om tillståndens omfattning, avgifter för byten av spel, godtagbara spel, återkallanden, osv.

... och för hemmaspel verkar det som sagt var inte bli någon större fara på taket.

Lotteriinspektionen vill förhindra frukt- och pokerspel. På branschen (läs NRF) vilar nu ett stort ansvar; att försöka uppnå att de intentionerna inte "sopar undan mattan" för allt vad automatspel heter.

Fick jag bestämma borde flipperspel inte alls omfattas av tillståndsplikt.

Vem f-nken kan missbruka ett flipperspel ?
« Senast ändrad: juni 15, 2004, 02:19:38 av Linde »


Uddis

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 253
  • Visa profil
 • Stad: Visby
Ok

Det är samma gamla lag som gäller. (lag om visst automatspel)
Åtminstone det får anses som bra. Jag trodde att det var en helt ny lag på g.
Den är ju åtminstone idag ganska generös, går mest ut på att skydda barn och ungdomar från farliga spelautomater som flipperspel. (ja, jag är ironisk så det stänker om det)

Troligen blir det inte så svårt att få tillstånd för flipperspel. Dessa liknar ju inte på något sätt värdeautomater. Rimligtvis är ju också de som hanterar tillstånden på Lotteriinspektionen bättre införstådda i skilnaden mellan ett flipperspel och en bandit.
Sen är frågan vad dom ställer för krav på lokal och innehavare.

Det är bara att hoppas att pappersexersisen inte blir allt för tung.
Konstigt att staten lägger så stora kostnader på en branch som har så små inkomster... Vet makthavarna hur mycket ett flipper drar in i månaden?
« Senast ändrad: juni 15, 2004, 02:32:59 av Uddis »


Megahit

 • Newbie
 • *
  • Antal inlägg: 39
  • Visa profil
 • Stad: Bålsta

Uddis

 • Sr. Member
 • ****
  • Antal inlägg: 253
  • Visa profil
 • Stad: Visby
Citera
Finns bara ett ord för dessa personer: KOMMUNISTER


Nå ja...
Det räcker ju inte med att gnälla här i forumet.

Om någon har goda förslag och invändningar går det ju bra att vända sig direkt till lotteriinspektionen.

Jag ringde dit och fick prata med en trevlig snubbe som jag tror tog notis om mina ideer och åsikter.

(eller ringa och ringa, det är ju semestertider nu...)


Tags: