Forum > Hårdvara

Spelet startar om sig / stänger av sig / Resetar

(1/19) > >>

Sonar:
[f+]Den ultimata spelet resetar sig tråden [/f+]

Detta är ett vanligt problem och har behandlats många gånger i forumet.

Ni medlemmar som vet med er att ni kan hitta trådar som innehåller information kring detta kan väl länka till dessa trådar och även skriva informationen här direkt om ni vill.

:-)

CKR:
Reset-problem:

Detta är troligen det största problemet med WPC-spel från 1990 till 1995.

Går +5 VDC under 4,7 VDC, så kommer spelat att göra en reset.

Vill man slippa mäta och kontrollera kan man direkt byta ut likriktarbrygga BR2 (Dioder D7-D10 på WPC95) och kondensator C5 (C9 på WPC95). Dessa brukar vanligtvis vara problemet. Vill man gå ytterligare ett steg kan man även byta C4 (C1 på WPC95) och kontakt J101 (J129 på WPC95).

BR2 sitter ihopskruvad med BR1 på en gemensam stor kylfläns, denna kommer man åt att skruva bort genom hål i kretskortet. För att inte skada det genompläterade hålet bör man klippa av benen på den gamla likriktarbryggan, och sedan löda bort var ben för sig. När man skall löda tillbaka den nya bryggan är det enklast att först skruva fast den på kylflänsen och sedan löda fast.

Ifall man vill mäta sig fram är detta en lämplig tågordning:

1. Ställ spelet i attract mode. Kontrollera +5 VDC på TP2 (TP101 på WPC95): Skall vara 4.92 till 5.1 VDC. Är den under 4.92 kommer spelet troligen lätt att råka ut för reset. Ofta är anledningen likriktarbrygga BR2 (Dioder D7-D10 på WPC95) och kondensator C5 (C9 på WPC95). Ibland kan det även vara spänningsregulatorn Q1 (LM323K) (LM317 på WPC95). Det kan också vara kontakterna J101 (J129 på WPC95) på CPU-kortet eller J114 (J101 på WPC95) på drivarkortet. Demontera inga kontakter ännu, det försvårar felsökningen.

2. Kontrollera +5 VDC på CPU-kortet. Detta görs enklast på pin32 på spelets EPROM U6. Är denna spänning minsta lilla lägre än på drivarkortet så är det problem med kontakterna enligt punkt 1 ovan. Är spänningarna snarlika på de båda korten, så hoppa till punkt 5.

3. Demontera och återmontera kontakt J101 (J129) på drivarkortet, har spänningen efter detta ökat på TP2  (TP101) så är kontakt J101 (J129) dålig och måste bytas.

4. Mät återigen spänningen på pin32 på U6. Demontera och återmontera kontakt J114 (J101) på CPU-kortet, har spänningen efter detta ökat på pin32 så är kontakt J114 (J101) dålig och måste bytas. Repetera proceduren även för J210. TZ, IJ, DM och STTNG har en Z-kontakt mellan CPU- och drivarkort, repetera även proceduren för kontakterna som ansluter mot Z-kontakten.

5. Stäng av spelet och demontera kontakter J114, J116, J117 och J118 (J101, J138, J139, J140/J141). Starta spelet och låt vara i attract mode. Kontrollera + 5VDC på TP2 (TP101). Ifall spänningen fortfarande ligger under +4,92 VDC så är troligen problemet BR2/C5/C4/LM323K.
Ifall spänningen stigit så är det något av de andra korten som drar spänning från drivarkortet.

6. Kontrollera +18 VDC på TP8 (TP102). Skall ligga mellan 16-20 VDC. Är denna låg, så är troligen problemet BR1 (D11-D14) och C6/C7 (C11/C12).

7. Kontrollera +12 VDC på TP3 (TP100). Skall ligga mellan 11-13 VDC. Är +18 VDC korrekt enligt ovan, men denna spänning låg, så är troligen spänningsregulatorn Q2 (7812) trasig.

8. Övriga kontakter att kontrollera enligt punkt 3 ovan är J102 (J128) och J112 (J127).

9. Testa så att inte DMD:n är på upphällningen och börjar dra mer spänning än normalt. Demontera spänningsmatningen till DMD-glaset. Starta spelet, spela (i blindo), och se ifall spelet fortfarande reset:ar. Ifall problemet med reset upphör måste DMD:n och/eller högspänningsdelen på DMD controller kortet bytas.

10. Saknade eller trasiga dioder (1N4004) på flipperspolarna (2 stycken per spole.) kan också orsaka reset. Kontrollera dessa.

Edit: Ändrat text angående demontering av BR2 efter korrekta påpekanden från INK, Purre och kniven.

INK:
Vill bara inflika att det går utmärkt att bara byta BR2 då kylflänsen sitter fastskruvad i båda likriktarna - bara att skruva loss båda skruvarna och sedan löda loss endast BR2.

Purre:
Jag gör precis som INK, det är ju trots allt bara två skruvar.
Se till att torka bort gammal kylpasta från bryggor och fläns och ersätta med ny, även på den brygga man inte byter. T-sprit funkar bra som lösningsmedel för kylpastan.

GAM:
Hyggligt bra beskrivning kom bara på ett par tips till...
1. Var noggrann med att använda lödtenn som tål hygglig värme när kondingarna/bryggorna alt 5V byts. Inget lågtempljunk för då riskerar du kallödningar i synnerhet om du inte är noggrann med att göra rent lödöarna.
2. Kika ordentligt att du erhåller god kontakt vid lödning av bryggorna och kolla vilken sida på powerdrivekortet som skall ha kontakt. Vid problem...bygla över till kondingarna och använd beepfunktionen som minimum att du har kontakt. Det är ju lite drygt å ta ur och sätta i powerdrivekortet, så det är lika bra å göra rätt direkt.
Lycka till

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion